Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 86

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi mevzuatımızda transfer fiyatlandırması

Yazar kurumları :
A1, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Transfer fiyatlandırması, uzun yıllardan beri hem uluslararası literatürde hemde iş dünyasında yer bulmuştur. Transfer fiyatlandırması yalnızca vergiyi değil, muhasebe, finans, hukuk ve ekonomiyi içinde barındıran çok boyutlu bir kavramdır. Ülkemizde aslı nda daha önceleri ‘örtülü kazanç’ adıyla bilinen bu kavram ilga olan Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (5422) bu şekilde ifade edilip hüküm altına alınmışken, şu an yürürlükte olan Kurumlar Vergisi Kanunu’muzda (5520) ‘ transfer fiyatlandırması’ ibaresi şeklinde yer almış ve hüküm ifade eder olmuştur. Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri çok önemli sonuçlar doğurabilecek hususları da beraberinde getirmiştir. Yeni kurumlar vergisi kanunu ile birlikte, örneğin; emsallerine uygun fiyatın tespiti ile ilgili ispat mükellefiyeti tamamen mükellefe bı- rakılmış ve bu nedenle, emsaline uygun fiyat tespiti ile ilgili belge ve hesaplamaları n defter kayıtlarına esas belge derecesinde saklanması zorunluluğ u getirilmiştir. Çalışmamızda transfer fiyatlandırması, mevzuatımı- zın yer verdiği şekliyle ve tüm yönleriyle ele alınılmakta, eleştirel bir bakış açısıyla birlikte var olan veya ilerde olması muhtemel problemlere şimdiden somut çözüm önerileri sunulmaktadır.

Özet İngilizce :

Transfer pricing has been well acknowledged across both the scholar and professional globes. It is a multidisciplinary concept inhibiting not only taxation, but accounting, finance, law and economics. This concept, which was used to be known as ‘concealed earnings’ and was likewise provisioned under the earlier (repealed) corporate income tax act [codified as 5422], now appears as ‘transfer pricing’ in the current corporate income tax act [codified as 5520]. Transfer pricing regulations have brought up such issues that may be of viable consequences. Specifically, with the promulgation of the new corporate income taxation act, for instance; burden of proof regarding the establishment of the price at arm’s length is entirely left to the taxpayer and therefore, the documents and calculations on the identification of the price at arm’s length will have to be kept. Hence the custody of those documents is meant to be required in the sense to constitute as material evidence to the book records. In our paper, transfer pricing is examined, as our tax statute stipulates and with all aspects. In addition, some concrete resolutions and policy recommendations to the current and potential problems are presented from the critical viewpoint.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :