Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 97

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası muhasebe/ finansal raporlama standartlarının finansal tablolar analizi üzerindeki etkilerine genel bakış

Yazar kurumları :
Izmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
557
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları 2 işletmeyle ilgili karar vericilere işletmenin finansal durumu ve performansı hakkında daha güvenilir ve ihtiyaca uygun bilgi sağlamak üzere uygulamaya girmiştir. Dolayısıyla Standartlar kullanılarak finansal rapor hazırlamak ne kadar önemliyse bu tabloların doğru okunarak analiz edilebilmesi de en az o kadar önemlidir. Buna karşın muhasebe literatüründe finansal tabloların hazırlanmasına yönelik pek çok çalışma bulunmaktayken, Standartların tablolar üzerindeki etkileri analiz edenler açısından yeterli düzeyde ele alınmamaktadır. Bu çalışmayla, Standartlara göre hazırlanmış tabloların analizinde dikkat edilmesi gereken özellikli konuların bir kısmına dikkat çekilmek istenmektedir. Çalışmada değinilen konular ana başlıklarıyla Standartların işletme analizi ve finansal tablolar analizine genel yaklaşımı, yatırımcının bilgi ihtiyacının öne çıkarılması, tabloların ihtiyatlılık düzeyindeki değişmeler, konsolide tabloların analizine ilişkin zorluklar, Standartların sık değişikliğe uğramasının neden olabileceği sorunlar, muhasebe politikalarının kalitesi, politika değişiklikleri ve bunların neden olabileceği karşılaştırılabilirlik ve tutarlılık sorunları, tabloların yeni formatı, Standartların karmaşıklığı, tablo kalemlerinin değişen anlamları, yeni tablo kalemleri, nakit akış tablosunun artan önemi, Standartların performans raporlamasına ilişkin yeni yaklaşımı, risk yönetimine ilişkin modern bakış açısı ve raporlaması ile tahminler ve tahminlerin kalitesi şeklinde sıralanabilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

International Accounting/Financial Reporting Standards are in use to inform various decision makers about financial position and performance of the companies in a more reliable and relevant notion. Thus, analysis of IFRS based reports should be as important as preparation of them. However, most of the IFRS related studies in the literature are providing guidance for the practical needs of preparers rather then approaching the issues from the analysts’ points of view. This study aims to discuss some specific topics regarding the analysis of IFRS based financial reports such as; the IFRSs view on the link between business analysis and financial statement analysis, considering the investors as the primary users, the possible effects of conservatism view of IFRSs on the financial statements, difficulties in the analysis of consolidated statements, problems arising due to frequent changes in standards, quality of accounting policies, comparability and consistency issues stemming from accounting policy changes, formats of the statements, complex nature of standards, new financial statement items which are unfamiliar to Turkish users, increasing importance of the statement of cash flows, new way of performance reporting, risk reporting, and the role of the quality of estimates and assumptions on the financial statements.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :