Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 90

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ufrs’ye göre cari dönem bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi SBE Muhasebe Finansman Doktora Programı1
Görüntülenme :
721
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya genelinde çok sayıda ülke, işletmelerin finansal raporlarını Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayınlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun olarak hazırlanması nı istemeye başlamıştır. Türkiye’de de yakın bir gelecekte finansal raporları n hazırlanmasında UFRS’nın yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu nedenle Türkiye’deki işletmeler finansal tablolarını bu standartlara göre düzeltmek zorunda olacaktır. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin cari dönem bilanço ve gelir tablolarını UFRS’ye göre nasıl düzenleyeceklerini örnek bir uygulama yardımıyla açıklamaktır. Örnek uygulamada öncelikle açılış bilançosu düzenlenerek UFRS’ye göre gerekli düzeltme kayıtları yapılacaktır. Daha sonra UFRS uyumlu bu açılış bilançosu ile cari dönem bilançosu karşılaştırılarak standartlara uygun olarak cari dönemin gelir tablosu hazırlanacaktır.

Özet İngilizce :

The many countries in all over the world starts to adopt the firms’ financial reports according to International Financial Reporting Standards, which were issued by International Accounting Standards Board (IASB). It is also expected to be enforced in a near future in Turkey, the financial reports would be adapted to these standards. For this reason the Turkish firms should adapt their financial reports to these standards. The aim of this study is to present how to prepare balance sheet and income statement according to the IFRS, with a case study. In the case study, the opening balance sheet would be prepared and then it is adapted to IFRS. Subsequently, with this IFRS adapted opening balance sheet and current balance sheet would be compared and then the current income statement would be composed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :