Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 88

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiyede bazı hususlarda kredi kartı taraflarının hak ve yükümlülükleri ve kredi kartı kullanıım ücreti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişen teknolojiyle birlikte artan tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, yeni ödeme araçlarına gereksinim duyulması kartlı ödeme sistemlerinin gelişmesindeki en önemli etkenlerden birisidir. Kredi kartı sistemi ile yapılan işlemlerde beş taraşı ilişki söz konusudur. Kredi kartı sisteminin işleyişi sırasında taraşar arasında sözleşmelere istinaden hak ve borçlar yüklenilmektedir. Bu sistemde taraşar arasında uyuşmazlıklar doğabilmektedir. Bu çalışma ile kredi kartı uygulamalarını düzenleyen kanunların (5464, 5411, 5237 ve 4077 sayılı) taraşara getirdiği hak ve yükümlülüklerin araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca kredi kartı yıllık ücretinin hukuki niteliği ve kredi kartı nın kötüye kullanılması halinde Türk Ceza Kanunu açısından hukuki durumu irdelenmiştir. Sonuç olarak kredi kartları amacına uygun bir şekilde kullanılır ise tüm taraşar açısından faydalı bir mübadele aracıdır.

Özet İngilizce :

The need to new means of payment is one of the most important factors in the development of payment systems with the cards to answer customers’ increasing needs together with the developing technology. In payments made with credit card system, there is a five-party relation. In credit card system's process, rights and obligations are charged according to the contracts held among parties. In these systems, some conflicts may arise among parties. With this study, the objective is to examine the regulations (5464, 5411, 5237 and 4077 no) framing credit card applications and the rights and regulations brought to parties with these regulations. Besides, legal aspect of credit cards' yearly use charge and legal outcomes of misuse of credit cards according to Turkish Criminal Code are analysed in this study. As a conclusion, so long as appropriately used, credit cards are a useful means of exchange for all parties.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :