Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 101

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de basel ii’nin kobilere uygulanma sorunları ve 2009 yılı bankacılık sektörü analizi

Yazar kurumları :
KMÜ, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Basel II standartları ile hedeflenen bankacılık sektöründe risk yönetiminin etkinliğinin artması ve uluslararası alanda rekabet edebilmektir. Bu standartta tanımlanan bankacılık riskleri kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk olarak üç başlık altında toplanmaktadır. Türkiye de ise Basel II nin yansımaları özellikle KOBİ' ler üzerine olacaktır. Ayrıca ülke notu gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Basel II içerisinde aktif rol almaları ise uluslararası finans kurumlarının etkinliğini ön plana getirmiştir. Basel III kavramı küresel finans krizinden dolayı ortaya çıkmıştır. Basel II ve Basel III 'ün uygulanmasında bankaların kârlılık durumları ön planda olacağından doğrusal programlama ile 2009 yılına ait bir analiz yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The target of the Basel II standards, increase the effectiveness of risk management in the banking sector and be able to compete in the international arena. Identified risks, the banking risk, credit risk, market risk and operational risk as are grouped under three headings. Implications of Basel II in Turkey, especially SMEs, will be on. Also note the country of the international credit rating agencies, Basel II is to take an active role in the effectiveness of international financial institutions were brought to the fore. Basel III concept emerged because of global finance crisis . Implementation of Basel II and Basel III, banks' profitability will be in the foreground belongs to the linear programming analysis was performed in 2009.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :