Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 90

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartları’nda değreleme ölçüleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 1, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebenin en önemli amaçlarından biri finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu veri ve bilgiyi üretmektir. Finansal bilgi kullanıcıları, ihtiyaç duydukları veri ve bilgilere finansal tablolar aracılığı ile sahip olurlar. Finansal tablolarda yer alan bilgilerin güvenilirliği ve gerçeğe uygunluğu birçok faktörün etkisi altındadır ve finansal bilgi kullanıcıları açısından hayati bir öneme sahiptir. Finansal tablolarda yer alan bilgilerin güvenilirliği ve gerçeğe uygunluğu kısacası finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyacını karşılaması, doğrudan değerleme süreci ile ilişkilidir. Çünkü muhasebeleştirilmede ve değerleme dönemlerinde finansal tablo unsurları değerlemeye tabi tutulur. Değerleme sürecindeki en önemli unsur, doğru ölçünün kullanılmasıdır. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) incelendiğinde, bu standartlarda varlık, borç ve özkaynak unsurlarının ölçümlenmesi amacıyla birçok değerleme ölçüsünün kullanımını gerektirdiği görülmektedir. Bu çalışmada, TMS ve TFRS’lere göre, varlık, borç ve özkaynak unsurlarının hangi durumda, hangi ölçü ile ölçümlenmesi gerektiği hususu incelenmiştir. 

Özet İngilizce :

One of the most important aims of accounting is to produce the data and knowledge necessary for the financial knowledge users. Financial knowledge users obtain the data and knowledge, which they need, from financial reports. The reliability and fairness of the knowledge in financial reports depends on many factors, and this has fundamental importance for financial knowledge users. The reliability and fairness of the knowledge in financial reports is closely related to valuation process. Because financial report items are measured in initial recognition and other valuation periods. The most important point in valuation process is the usage of the right value measure. When Turkish Accounting Standards (TAS) and Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) are examined, it is seen that many valuation measures are recommended for the measurement of assets, liability and equity items in those standards. This study examines that in which conditions and with what valuation measures, assets, liability and equity items are measured according to TAS and TFRS.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :