Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 84

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye muhasebe standartlarına uyum için tekdüzen hesap planında yapılması gereken değişiklikler

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi 1, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebenin önemli amaçlarından birisi finansal tabloları üretmektir. Genel amaçlı fınansal tablolar, işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında yararlı ve gerekli bilgiler sağlar .Yüksek kaliteli finansal bilgi elde edebilmek için; finansal tabloların,bilgileri doğru anlaşılabilir,güvenilir ve karşılaştırılabilir sunması gerekir. Yüksek kaliteli ve karşılaştırılabilir bilgi üretilmesine imkan vermek üzere Maliye Bakanlığı 1992 yılında muhasebe sistemi uygulama genel tebliği yayımlamıştır.Bu tebliğ kapsamında; Muhasebenin temel kavramları, Muhasebe politikalarının açıklanması, Finansal tablo ilkeleri, Finansal tabloların hazırlanması ve sunumu ve Tekdüzen hesap planı bulunmaktadır.Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler 1994 yılından beridir tek düzen muhasebe sistemine göre muhasebe uygulamalarını yapmakta ve finansal tablolarını düzenlemektedir.Bankalar , sigorta işletmeleri ve diğer finansal kurumlar bu kapsamda değildir. Onlar için ayrı kendilerine özel tekdüzen hesap planları hazırlanmıştır. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, uluslar arası muhasebe standartları ile tam uyumlu ulusal muhasebe standartlarını yayımlamak üzere kurulmuştur. TMSK muhasebe standartlarını yayımlamıştır.Türkiye muhasebe standartları ile tekdüzen muhasebe sistemi arasında bazı farklılıklar ortaya çıkmı ştır. Bu makalenin amacı, Türkiye Muhasebe Standartlarına uyum için,tekdüzen hesap planında yapılması gereken değişiklikleri incelemektir.

Özet İngilizce :

One of the main aims of accounting is to produce financial statements.The general purpose financial statements provide necessary and useful information about the financial position, financial performance and cash flows of entity.In order to provide high quality financial information, financial statements, should present the information about transactions faithfully, understandable, reliable, and comparable. In order to have high quality and comparable information, Ministry of Finance published Accounting Regulation in 1992.The contents of the regulation are; Basic concepts of accounting, Explanation of accounting policies, Principles of financial statements, Preparation and presentation of financial statements and Turkish uniform chart of accounts. Entities that keep accounting records on a balance sheet basis, have used this uniform accounting system since 1994. Banks and insuarence companies and other financial institutions are not covered. Financial institutions have special uniform chart of accounts. Turkish Accounting Standards Board (TASB)has estabilished to set uniform national accounting standards compatible with IFRS. TASB has already issued accounting standards which are fully compatible with the IAS/IFRS.Because of that, there are some differences between uniform accounti ng System and TFRS. The aim of this article is to review the necessary amendments which should be considered in Turkish uniform charts of Accounts for adoption to Turkish Accounting Standards.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :