Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 82

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme ile birlikte uluslararası ticaretin boyutu hızla artmaya devam etmektedir. Bu durum uluslararası vergi hukuku alanına giren ekonomik faaliyetlerin artmasına neden olmuştur. Ülkelerin sahip olduğu vergilendirme yetkilerinin çakışması vergi sistemlerine yeni düzenlemeler getirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Türk Vergi Sistemine dâhil edilen transfer fiyatlandırması bu düzenlemelerden biridir. Ulusal ve uluslararası işlemleri konu olan transfer fiyatlandırması uygulaması Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ve Gelir Vergisi Kanunu’nda yerini almıştır. Bu çalışmada transfer fiyatlandırması uygulaması ayrıntılı şekilde ele alınmaya çalışılacaktır. Uygulamanın ilk olarak cereyan ettiği ve bu açıdan önemli olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri düzenlemeleri başta olmak üzere, OECD düzenlemeleri ve Türk Vergi Sisteminde yer alan düzenlemeler çalışmaya dâhil edilmiş bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

International trade has grown up rapidly with globalization. This situation causes that economical activities are included to international tax law. Coindence of different taxation authorities at different jurisdictions forced to make arrangements in tax systems of countries. Transfer pricing which have been included in Turkish Tax System is one of these arrangements. Transfer pricing which codified national and international transactions took part in Corporate Tax Code and Income Tax Code. This study analyses transfer pricing in detail. United States of America anda OECD arrangements have been included to study this because of their importance.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :