Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 82

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tms-18 hasılat standardı ve a.b.d. düzenlemelerine göre “işlemin ayrıştırılması”

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal raporlama standartlarında yer alan hasılat yönlü tanım ve açıklamaların pek çoğu birden fazla bileşeni olan satış işlemleri dikkate alınmadan ortaya koyulmuştur. Birden fazla bileşeni olan satış işlemi, birden fazla teslimi gerektiren işlemler olarak da tanımlanabilir. Bir satış işlemi ile ilgili uygun muhasebeleştirme yöntemlerini ortaya koyabilmenin en iyi yolu kuşkusuz satış işleminin dayandığı sözleşmenin analiz edilmesidir. Bununla birlikte bir satış işleminin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin en iyi kanıt da yine ilgili yazılı veya sözlü sözleşmelerdir. Bazı durumlarda bir satış işlemi ile ilgili birden fazla sözleşme söz konusu olduğ u halde, özün önceliği gereği bu sözleşmeler tek bir sözleşmenin parçaları şeklinde dikkate alınmak durumundadır Bu çalışma ana ve yan sözleşmelerin analizinin önemini vurgulamak, bir satış işleminin birden fazla bileşeni olan bir işlem olup olmadığını tartışmak, eğer birden fazla bileşeni olan bir işlem ise her teslimin doğasını analiz etmek ve toplam hasılat tutarından her teslime düşen payı bulmak için kullanılabilecek yöntemleri ortaya koymak üzere hazırlanmıştır.Çalışmada teknik olarak temelde 18 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı “Hasılat” (TMS 18) esas alınmaktadır. Ancak TMS 18’in açıklama getirmediği konularda anlamayı kolaylaştırmak amacıyla A.B.D. düzenlemelerinden de yararlanılmıştır.

Özet İngilizce :

In financial reporting standards most of the “revenue” related definitions and interpretations do not consider the multiple-element transactions. Basically the multiple-element transactions can be defined as the transactions including more than one deliveries. These kind of transactions require deeply understanding of each element for proper revenue recognition. In order to apply appropriate accounting treatments to a sales transaction it is also vital to analyze the agreement( s) which the transaction is based on. Additionally the best type of evidence for sales transactions are the written or oral sales agreements. In some cases even though there may exist more than one agreement related to a transaction, substance over form principle do require these agreements to be treated as subparts of one agreement.This study is devoted to emphasize the importance of agreement analysis (including side letters), to discuss whether a transaction is a multiple  element transaction or not, to analyze the nature of each delivery if the case is a multiple element transaction and to provide revenue allocation methods to determine each delivery’s revenue. The main technical base of this study is Turkish Accounting Standard 18  Revenue (TAS 18). In order to increase the understanding of the readers, some explanations are also supported by the revenue related U.S. regulaitons where TAS 18 is silent.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :