Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 94

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sulandırmanın hisse başına kazanç hesaplamasına etkileri

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
838
DOI :
Özet Türkçe :

Hisse başına kazanç oranı, sermaye piyasalarında yatırım kararlarını almada yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan bir orandır. Bu oran, IASB tarafı ndan yayınlanan IAS 33’ün konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada sulandı rmanın hisse başına kazanç oranına etkileri IAS 33 (ve paralelindeki TMS 33)’e dayalı olarak incelenmiştir. Hisse başına kazanç oranı potansiyel hisse senetlerinin yarattığı sulandırma etkisi ile farklılaşmaktadır. Sulandırma etkisi, sulandırılmış hisse başına kazanç hesaplamasında dikkate alınacak kazanç tutarında ve döneme ilişkin hisse senedi sayısında değişikliğe yol açmaktadır. İşletmenin çok sayıda potansiyel hisse senedine sahip olması durumunda sulandırılmış hisse başına kazanç, üçüncü taraşara ve yöneticilere adi hisse başına kazanca göre daha doğru bilgi vermektedir. Çalışmada sulandırılmış hisse başına kazancın hesaplanması farklı potansiyel hisse senetlerinin etkisi de göz önünde bulundurularak sayısal örnekle açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Investors in capital markets frequently use the ratio of earnings per share while taking investment decisions. This ratio is also the topic of IAS 33 issued by the IASB. In this study, the effects of dilution on the earning per share ratio are examined based on IAS 33 (and in parallel with TMS 33). The EPS ratio becomes different with the diluted potential ordinary shares. The dilution effect modulates both the profit amount and the number of ordinary shares, which are taken into consideration in calculation of the diluted earnings per share. If a company has many potential ordinary shares; the diluted earnings per share ratio provides more reliable information than the basic earnings per share ratio to the third parties and managers. In this study, the calculation of the diluted earnings per share is explained with an example including the effect of several potential ordinary shares.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :