Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 109

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stoklarda değerleme: ufrs/tfrs ve vergi mevzuatı açısından

Yazar kurumları :
Galatasaray Üniversitesi, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm işletmeler için Uluslar arası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (UFRS/ TFRS) zorunlu hale gelecektir. UFRS/TFRS kapsamında varlıkların, borçların, gelirlerin ve giderlerin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda raporlanması vergi mevzuatına göre farklılık göstermektedir. Stok maliyetinin hesaplanması ve stokların dönemsonunda değerlemesine ilişkin işlemler de iki sistem arasındaki önemli farklılıklardan biridir. Bu çalışma örnek uygulamalarla birlikte UFRS/TFRS'de stokların elde edilmesi ve dönemsonunda değerlemesine ilişkin işlemleri ve muhasebe kayıtlarını açıklamaktadır.

Özet İngilizce :

With the enactment of the new Turkish Commercial Code, International/ TurkishFinancial Reporting Standards (IFRS/TFRS) will become mandatory for all firms. Under IFRS/TFRS, accounting for assets, liabilities, revenues and expenses and reporting of these items in financial statements differ from rules of tax legislation. Calculation of the cost of inventory and transactions regarding the valuation of inventory in the period end is one of the important differences between IFRS/TFRS and tax legislation. This study examines acquisition and valuation of inventories and explains accounting records of these transactions with examples.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :