Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 100

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maliyet artı kar yöntemiyle taahhüt edilen inşaat işleri gvk’nun 42.maddesi kapsamındamıdır?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
BDO DENET1
Görüntülenme :
782
DOI :
Özet Türkçe :

İnşaat taahhüt sözleşmelerinde fiyat belirlenirken iki temel sistem uygulanmaktadır. İlki bedelin başlangıçta belirlendiği "sabit fiyat", diğer ise bedelin gerçekleşen maliyetlere göre oluştuğu "maliyet artı kar" yöntemidir. Maliyet artı kar yöntemi; bedelin, müteahhidin bünyesinde oluşan inşaat maliyetlerine belirli oranda bir kar marjı ilave edilmek suretiyle hesaplandığı yöntemdir. Bu yöntemde müteahhidin tüm maliyetleri karlı şekilde karşılandığından, öngörülemeyen veya beklenmeyen risklere karşı müteahhit garanti altına alınmış olur. Maliyet artı kar yöntemi ile yapılan inşaat taahhüt işlerinin GVK'nun 42. maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu uygulamada tereddüt yaratmaktadır. Maliye İdaresi bu işlerin GVK'nun 42. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. Danıştay'ın tespit edilen bir görüşü tersi istikamettedir. Bedelin maliyet artı kar yöntemi ile belirlendiği inşaat ve onarma işlerinde GVK'nun 42. maddesi uygulanmamalıdır.

Özet İngilizce :

There are two basic methods applied on construction commitment agreements while determining the price. The first application is "fixed price" which the price is determined in the beginning and the other application is "cost plus" which the price is determined according to accrued costs. In cost plus application, the price is calculated by adding profit margin according to contractor's building costs. In this application, all building costs of the contractor is supplied in a profitable way so the contractor is guaranteed against unforeseen and unexpected risks. There are doubts whether construction commitment works, which is done with cost plus application, can be evaluated within the context of Revenue Code Article 42 or not. Ministry of Finance sustains these works can be evaluated within the context of Revenue Code Article 42. However, Council of State does not accept this opinion. According to Council of State, construction and repairing works applied with cost plus method should not be evaluated within the context of Revenue Code Article 42.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :