Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 90

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Likidite ile hissse senedi getirisi arasındaki ilişkinin ölçülmesi: imkb uygulaması

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 1, A2
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Likidite hisse senedi gerilerinin önemli bir belirleyicisidir. Likidite ile getiri arasındaki ilişkiyi ölçen çalışmaların büyük bir çoğunluğu NASDAQ ve NYSE gibi karma emir güdümlü piyasalara uygulanmıştır. Bu çalışmalarda alım-satım fiyat aralığı ve devir hızı oranı likidite ölçüsü olarak kullanılmıştı r. Bu çalışmada getiri ile likidite arasındaki ilişki Ağırlıklı Emir Değeri (AED) yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. AED’nin hesaplanması için ‹stanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB)’de işlem gören hisse senetleri arasından piyasa değeri en yüksek 25 şirketinin 2007 yılı ilk yarısında ve piyasa değeri en düşük olan 25 şirketin 2008 yılı ikinci yarısında oluşan fiyat verilerin den yararlanılmıştır. AED, Beta katsayısı, Piyasa Değeri ve PD/DD oran kullanı larak regresyon denklemi kurulmuştur. Elde edilen sonuçlardan yararlanı- larak hisse senedinin getirisi ile likidite ölçüleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgular, likidite ölçüsü olarak kullanılan AED ile hisse senedinin getirisi arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Liquidity is an important determinant of stock returns. Most articles measuring relationship between liquidity and stock returns were applied in hybrid quote-driven market like NASDAQ and NYSE. In these articles, Bidask spread and turnover ratio was generally used as liquidity proxy in those articles. In this article, the relationship between stock returns and liquidity is measured by using Weighted Order Value (WOV) method. To calculate WOV, it is used to the data of 25 firm listed ISE that having higher market value in last part of 2007 and 25 firm listed ISE that having lower market value in first part of 2008. It is formed regression model used WOV, Beta Coefficient, Market Value and Book to Market Ratio. The findings show that it is relationship with WOV and stock returns.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :