Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 94

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihale kararlarında damga vergisi uygulaması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği üzere uygulamada gerek özel kesimde gerek kamu kesiminde bazı işler (mal ya da hizmet alım satımı) ihale ile (istekliler arasından en uygunu seçilerek) yaptırılmaktadır. ‹haleli işlerde, hem ihale kararları hem de bu kararların bağlandığı sözleşmeler ayrı ayrı damga vergisine tabidir. “Karar Pulu” olarak da adlandırılan ihale kararlarına ilişkin damga vergisi mevcut durumda sadece kamu kesiminin (resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların) ihale kararlarında alınmaktadır. Bu yazının amacı ihale kararları na ilişkin damga vergisinin mahiyetini; ne tür ihale kararlarında bu verginin alınması gerektiğini; kimlerin bu damga vergisinin mükellefi ve sorumlusu olduğ unu; bu damga vergisini doğuran olayın ne zaman tekemmül ettiğini ve ne zaman ödenmesi gerektiğini ortaya koyarak, bu hususlarda yaşanan belirsizlikler açısından çözüm üretmektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Some of the works (commodity or service buying and/or selling) at both private and public sectors are carried out through putting out to tender. Both tender awards and related contracts are subject to stamp duty seperately. However, today, stamp duty, so-called ‘Awards Stamp’ is applied only for public sector (official and governmental corporations) tender awards. The purpose of this study is to analyze; the manners of stamp duties on tender awards, at what kinds of tender awards the stamp duty should apply, taxpayers and responsibles for the stamp duty, when the stamp duty becomes effectual and when it should be paid and finally to present solutions for some problems on these issues.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :