Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 92

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gerceğe uygun değer ölçümünün uluslararası muhasebe standartları ve amerikan muhasebe standartları (sfas) açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
T.C.Marmara Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı -Muhasebe Finansman Bilim Dalı1, T.C.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal tabloların hazırlanmasında tarihi maliyet değerleri esas olup; tarihi maliyeti esas alan finansal tablolar, uzun süre teorisyenler, akademisyenler ve işletme uygulamacıları tarafından değişik yönlerden eleştirilmiştir. Bu eleştirilerin sonucu olarak, tarihi maliyet yerine, gerçeğe uygun değerin kullanılması teşvik edilmiştir.Gerçeğe uygun değer, belirli varlık ve yükümlülüklerin cari piyasa değeridir. Bu ölçütün kullanımı ile finansal tabloların değeri artacak ve gerçeğe daha uygun olacaktır. Bu nedenle; bu gelişmelere uyum sağlamak amacıyla, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Amerikan Muhasebe Standartları Kurulu (FASB), değişik tarihlerde gerçeğe uygun değer ile ilgili olarak standartlarını yayınlamış veya güncellemiştir.

Özet İngilizce :

Historical cost-based financial statements has been the center of significant controversy among theoreticians, academicians, and business practitioners in corporate for a long time form different view. As a result of the discussion, fair value was encouraged to use instead of historical cost. Fair value accounting is the practice of accounting that values certain assets and liabilities at their current market value. Using these criteria, value of the financial statements will be increased and more realistic. In order to adopt that improvements, International Accounting Standards Board (IASB) and Financial Accounting Standard Board (FASB) issued or updated their standards in connection with fair value at various dates.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :