Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 109

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gayrimenkul satış kazanç istisnası yanında yenileme fonundan yararlanabilme olasılığının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri ABD1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 21.06.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 5/e maddesinde düzenlenmiş olan Gayrimenkul Satış Kazançları İstisnası uygulaması ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 328 inci maddesinde yer almakta olan Yenileme Fonu'nun aynı anda uygulanmasına mani olacak bir mevcut yasa düzenlemesinden bahsetmek olanaksızdır. İkisi de yasal olarak aynı anda uygulanabilmekle birlikte, bu uygulama kanun koyucunun iki uygulamaya yönelik konuluş gerekçelerine uymayan bir yapı sergilemektedir. Bu nokta da kanunun yapılış amacına uygun olarak vergilemede adalet ilkesini sağlayıcı nitelikteki uygulama, satış kazancı istisnası ya da yenileme fonu uygulamasından, şirket hedeflerine uygun olan birinin seçilmesi yönünde olacaktır.

Özet İngilizce :

Law on Corporate Income Tax: 5520 to be effective from the date of 21.06.2006, 5 / e that are stipulated by the application of Exemption for Real Estate Sales, Tax Procedure Law numbered 213, Article 328 Renewal Fund, which is located at the same time prevent the implementation of an existing law will be impossible to talk about regulation. Both at the same time legally can be practiced, this application does not meet the legislator presents a two rationales for implementing put into practice. This point is also the principle of fairness in taxation law, the provider of construction for the purpose of application nature, or a renovation fund capital gain exemption application, the company will have to select one that meets the objectives.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :