Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 97

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Faaliyet tabanlı maliyet sistemi ve bir uygulama

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Sos. Bil. M. Y. O1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada yaşanan küreselleşme sürecinde işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet koşulları bir hayli zorlaştırmıştır. Bu süreçte işletmelerinin yaşadığı sorunlardan başlıcaları hammadde tedariki, teknolojiye uyum, ulaştırma, kalifiye işgücü, yasal düzenlemeler sert rekabet koşulları ve yaşanan finansal krizler olarak sıralanabilir. Bütün bu sorunlar aşılıp alıcıya ulaşıldığında ise işletmelerin belirli bir karlılıkla faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir. İşletmelerin karlılığı belirleyen unsurlar olan maliyetler ve satış gelirleri üzerinde hareket yetenekleri oldukça sınırlıdır. Bu sorunların başarılı bir şekilde yönetilerek işletmelerin hedeflenen karlılığa ulaşmasında bilginin önemi ortaya çıkmaktadır. Ancak bilginin de zamanında ve doğru olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyacın giderilmesinde alışılagelmiş muhasebe bilgi sistemlerine daha sağlıklı sonuçlar verebilecek yeni sistemlerin ilave edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Faaliyet tabanlı maliyet sistemi de bu sistemlerden biri olarak muhasebe bilgi sistemleri içerisinde yerini almıştır. Bu çalışmada, bir üretim işletmesinde bilgilerin istenilen doğruluk düzeyinde üretilebilmesi, maliyetlerin gerektiği gibi izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi için son yıllarda geliştirilen yöntemlerden biri olan faaliyet tabanlı maliyet sisteminin tanıtılması amaçlanmış ve deri konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren orta ölçekli bir işletmenin üretim bilgileri faaliyet tabanlı maliyet sistemine göre hesaplanarak mevcut uygulanmakta olan geleneksel maliyet sisteminin sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

Özet İngilizce :

The process of globalization in the world of business in national and international markets competition has made difficult. In this process the major businesses of her own troubles and supply of raw materials, technology integration, transportation, skilled labor, regulatory and competitive conditions experienced severe financial crises can be listed as. All of these issues has been reached over to the buyer whether the businesses are required to maintain a certain profitability activities. Profitability of enterprises, which are the factors that determine costs and revenues on sales of mobility is very limited. These problems can be successfully managed businesses in reaching targeted profitability is emerging importance of knowledge. However, the timely and accurate information as is required to produce. Eliminating this requirement, conventional accounting information system provides better results could be added to the new system was inevitable. Activity-based costing accounting system as one of these systems in information systems has taken place. In this study, the desired level of accuracy of the information in a manufacturing business in the produce, watch and control of costs as required to be one of the methods developed in recent years, activity-based cost systems aimed to introduce and leather sector of medium-sized business activity-based cost of production information system according to the current practice is being calculated and the traditional cost systems are compared with the results.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :