Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 89

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eczane işletmelerinde stok değerleme ve kar veya zarar hesaplamada asgari kar haddi yönteminin kullanılmasından kaynaklanan envanter sorunları ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Eczane işletmelerinin, diğer işletmelerin aksine, vergi usul kanununa göre “üç yılda bir envanter yapma” hakları bulunmaktadır. Bu haktan yararlanan eczane işletmeleri, envanter yapmadıkları yıllarda “asgari kar haddi” yöntemini kullanarak her yıl mal satış karını veya zararını hesaplamaktadı r. Ancak bu yöntem, fiili envanter sonucunu dikkate almamasına bağlı olarak bir çok envanter sorununun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada eczane işletmelerinin asgari kar haddi yönteminin kullanımından doğan envanter sorunları üzerinde durulmuş ve söz konusu sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. Bu önerilerden en önemlisi de, eczane işletmecilerinin kaçınılmaz olarak işletmecilik eğitimi almaları ve temel muhasebe bilgilerini geliştirmeleri ve teknolojik imkânları da kullanarak her yıl fiili envanter yapmaları gerektiğidir.

Özet İngilizce :

Pharmacies, in contrast to other enterprises, have right to make inventory in every three years according to the Tax Laws regulations. These enterprises, willing to make use of this right, calculate their sales profit or loss in every year using “base earnings rate” method. But this method leads to some inventory problems due to lack of consideration for the actual inventory result. This study focused on the inventory problems posed by the use of the “base earnings rate” method and made some suggestions to cope with these problems. The most important one of those suggestions is that every pharmacist should get some basic business education and develop their basic accounting knowledge and make inventory every year.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :