Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 85

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu anadolu bölgesindeki muhasebe meslek mensuplarının profilleri, etik kurallarına bakışları ve meslek sorunları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi MYO1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebe mesleğinin etkin şekilde yürütülmesinde yasal düzenlemeler tek başı na yeterli değildir. Muhasebe mesleğinde sunulan hizmetin kalitesi, finansal verilerin doğru ve güvenilir olması meslek mensuplarının tarafsızlık, gizlilik, dürüstlük, güvenirlik ve sorumluluk gibi mesleki etik kurallarına uymasına bağlıdır. Bu nedenle mesleğin yürütülmesinde meslek mensuplarının etik kuralları nın öneminin bilincinde olunması çok önemlidir. Muhasebe meslek mensuplarının başta tahsilat sorunu olmak üzere kalifiye eleman bulamama, mevzuatın sürekli değişmesi, ücret yetersizliği, belgesiz muhasebecilik ve meslektaşlar arasındaki yoğun rekabet gibi pek çok sorunu bulunmaktadır. Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyette bulunan muhasebe meslek mensuplarının profillerini belirlemek, muhasebe mesleğini seçmelerinin temel nedenlerini araştırmak, etik kurallarının meslek açısından önemini ortaya koymak ve meslek mensuplarının önemli sorunlarını saptamak amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

Accounting profession members have an important role about the matters such as collecting the tax revenues, presenting the professional knowledge and experiences to the business administrations and preventing the unregistered economy. Legal arrangements are not sufficient alone to carry out the accounting profession properly. The quality of the service in accounting profession, the accuracy and reliability also depend on the professional ethics rules such as objectiveness, secrecy, honesty, reliability and responsibility of the accounting profession members. For this reason, it is very important for the accounting profession members to be conscious of the ethics rules while applying the profession. Accounting profession members have got a lot of problems such as collecting their payments at first, lack of qualified personnel, continuous change of the regulations, insufficient charges, uncertified accounting and intense competition among the professionals. In this study, it was aimed to determine the profiles of the profession members in Eastern Anatolian Region, to search the basic reasons of selecting the accounting profession, to introduce the importance of ethic rules for the profession and to determine the important problems of the profession members.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :