Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 82

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Denetim kalitesi,, kalite ve hizmet kalitesine ilişkin modeller: kavramsal çerçeve

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı 1, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
615
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebe skandalları ve bunların bir sonucu olarak Arthur Andersen gibi kaliteli denetim hizmeti verdiği kabul edilen bir denetim şirketinin faaliyetlerinin son bulması denetimde kalite tartışmalarına yol açmı ştır. Bu doğrultuda Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), 2004 yılında Statement of Membership Obligations 1’i (SMO 1), denetim hizmeti veren şirketlerde kalite kontrolünü düzenleyen ve 2005 tarihi itibari ile uygulamaya geçirilen Uluslararası Kalite Kontrol Standardı 1’i (ISQC 1) ve Uluslar arası Denetim Standartları 220’yi (ISA 220) yayınlamıştır. ISA 220, SMO 1 ve ISQC 1 ile denetimde kalitenin sağlanması, denetim fonksiyonuna ilişkin bir kalite güvence sisteminin oluşturulması ve bu amaçlarla denetim şirketlerine yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak, Avrupa Birliği de 2000’de Avrupa Birliği’nde denetim hizmetindeki minimum gereklilikleri belirleyen bir öneri ve 2006 yılında da bu kapsamda bir direktif yayınlamıştır. Bu çalışma denetimde kalite tartışmalarına kalite ile ilgili genel çerçeveyi çizerek katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İlk bölümde denetimde kalite, ikinci bölümde kalite kavramı, denetimin bir hizmet olması nedeni ile özellikle hizmet kalitesi kavramı, kalite güvence ve kalite kontrol kavramları açıklanmaktadır. Hizmet kalitesine ilişkin kavramsal modellere yer verilen üçüncü bölüm ile amaçlanan denetim şirketlerinin kalite çalışmalarında yararlanabilecekleri modellerin tartı- şılmasıdır. Son bölümde ise genel bir değerlendirme ve öneriler yer almaktadır.

Özet İngilizce :

Accounting scandals and the collapse of Arthur Andersen, which was accepted to be a quality audit provider, have led the accounting community to discuss the quality of the audits performed. International Federation of Accountants (IFAC) has published the Statement of Membership Obligations 1 (SMO 1), International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) and International Standards on Auditing 220 (ISA 220) which aim to set forth the ground rules for audit quality, and put them in effect in 2005. ISA 220, SMO 1 and ISQC 1 aim to ascertain audit quality, to establish a quality assurance system related to the audit function, and to provide guidelines to audit firms along these aims. Additionally, European Union has published a recommendation on the minimum requirements of quality assurance for the audit activities in the European Union in 2001 and a directive in 2006 on this issue. This paper aims to contribute to the discussions on audit quality by providing a general framework on quality. The first part discusses audit quality and the second part further explains the concepts of quality, service quality, quality assurance and quality control. The third part aims to provide models that can be utilized by audit firms in their quality management activities by discussing conceptual models of service quality. The last part concludes with a general evaluation and suggestions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :