Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 83

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevreci şirket ve çevre muhasebesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Mevcut ekolojik krizin yarattığı büyük sorunlar gerek toplumsal gerekse iktisadi olarak büyük değişimlerin başlaması sonucunu doğurmuştur. fiirketlerin çevreci yönde geçirdikleri değişim süreci pek çok farklı uygulamaları n hayata geçmesi sonucunu doğurmuştur. Bu uygulamaların yapıları ndaki farklılık ölçüm ve değerlendirmelerinde sorun yaratmaktadır. Bu noktada muhasebenin çevreci yönde bir değişim geçirmesi eksik olan ölçüm ve değerlendirme unsurunu tamamlayacaktır. Sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak yeni bir verimlilik tanımı yapılması gerektiği gibi makro düzeyde de şirketlerin faaliyet gösterdikleri çevrenin de dönüşmesi gerekmektedir. Çevre muhasebesi alanında geliştirilen stok, sürdürülebilir maliyet ve kaynak akışı (girdiçıktı) yaklaşımları bu yönde fırsatlar sunmaktadır.

Özet İngilizce :

Great problems caused by current ecological crisis caused great changes in both social and economic life. This environmentalist transformation process resulted in many different approaches to be implemented. The structural differences in this applications cause problems in their measurement and evaluations. At this point, transformation of accounting in an environmentalist direction will provide this much needed measurement and evaluation. A new effectiveness definition has to be made on the basis of sustainability and firms’ macro environments has to transformed. In this sense, environmental accounting’s approaches inventory, sustainable cost and resource flow (inputoutput) approaches provides opportunities.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :