Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 104

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların mesleki hile algısı ve ihbar hattı kullanarak rapor etme eğilimleri üzerine akdeniz üniversitesi iktisadi idari bilimler fakültesinde yapılan bir araştırma

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü1, Akdeniz Üniversitesi, S.B.E., İşletme Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi2
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, geleceğin çalışanları olan öğrencilerin mesleki hile ile ilgili algılarını ve uygun olmayan davranışları rapor etme eğilimlerini belirlemek, cinsiyet, öğrencilerin okudukları bölüm ve sınıfın hile algısı ve rapor etme eğilimi üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, işletme, iktisat ve maliye bölümü öğrencilerine altı adet senaryodan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin mesleki hile algıları ile rapor etme eğilimleri arasında pozitif bir ilişki olduğu, öğrencilerin yolsuzluğa karşı diğer mesleki hile türleri olan finansal tablo hilesi ve varlık suiistimaline göre daha hassas oldukları, kadınların hileli davranışlara karşı daha duyarlı oldukları ve rapor etme eğilimlerinin daha yüksek olduğu, öğrencilerin okudukları bölümün hile algısı ve rapor etme eğilimi üzerinde kısmen etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine ,employees of the future, students’ perception of occupational fraud, tendency to report inappropriate behaviour and to determine whether or not the gender, department and class have an effect on perception of fraud and tendency to report. For this purpose Akdeniz University Faculty of Business and Administrative Sciences, business administration, economics and finance department students were administered a questionnare consisting of six scenarios. According to survey results, students’ perceptions of occupational fraud and tendency to report have a positive relationship, students are more sensitive to corruption rather than the other type of occupational fraud, financial statement fraud and asset misapprorpiation, women are more sensitive to fradulent bahaviour and tendency to report are higher, department and class have partly effect on the perception of fraud and tendency to report.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :