Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 99

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bulanık finansal şeffafsızlık

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Muhasebe Finansman Bilim Dalı1
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada çıkar gruplarına kullandırılması gerekirken, kullandırılmayan finansal bilgilerin teoriksel olarak yapısal nedenlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla finansal kamu bilgisi analiz edildikten sonra, finansal bilgi ve kurumsal değer paylaşım sorumluluğu, güvenilirlik temelli finansal şeffaflık hiyerarşisi oluşturulmuştur. Daha sonra şeffaflık hiyerarşisi, finansal statik devlet yapısı ve finansal dinamik kamu yapısı ile bağlantıları kurularak, şeffaflık ve şeffafsızlık analiz edilmiştir. Finansal şeffaflıktaki eksikliğin nedenlerinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, daha önce oluşturulan finansal kamu şeffaflık hiyerarşisi ve finansal özerklik hiyerarşisi, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kullanılarak, statik-devlet şeffaflılığı ve dinamik- kamu özerkliği ile bütünleştirilmiştir. Elde edilen teorik bulgulara göre, Türkiye uygulamasında resmi ve özel kamusal kurum sistemlerinde, etkin bir kurumsal özerklik beyanları ve bunların mekanizmaları bulunmamaktadır. Finansal devlet ihtiyaçlar hiyerarşisinin temel düzeyinde kurumsal reform (açılım) ihtiyacı ve bunun kurumları birincil ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, lack of letting interest groups use the necessary financial information that must be used and revealing the structural reasons of this situation are aimed. For this purpose, after financial public information is analyzed and reliability based financial transparency hierarchy is formed. Afterwards, the connections between transparency hierarchy and financial static governmental structure and financial dynamic public structure are set and financial transparency is analyzed. In order to reveal the reasons of lacks in the financial transparency, the financial public transparency hierarchy and financial autonomy hierarchy are integrated with Maslow’s needs hierarchy, static-governmental transparency and dynamic-public autonomy. According to the findings acquired, institution system and its subinstitutions are occurred as primarily need in the financial governmental needs hierarchy’s base level.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :