Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı : 1 Sayfalar 95 - 102 2015-06-01
Oral Antidiabetic Drugs
Oral Antidiyabetik İlaçlar
Gülce ÇUBUK,Sinan İNCE
53 261

Diabetes mellitus is a chronic hyperglycemia metabolism disorder that leads to carbohydrate, protein, and fat metabolism disorders as a result of the effect of absolute or relative lack of insulin hormone secretion or insulin. Social point of view, due to the acute and chronic complications that can lead to disability and death, which reduces the quality of life and social-economic burden of a disease, is noteworthy. Patients with diabetes are forced to sustain a scheduled care throughout their life and get help from time to time. The treatment of diabetes, in 20 beginning of the century while the discovery of insulin was a turning point, the increase of information on the pathogenesis of the disease and advances in technology and the provision of control and tried to reach the targets for the prevention of complications. Antidiabetic drugs used to provide glucose control, but it is known to be limited in effect to stop the progression of the disease. In recent years, many new drugs developed for the treatment of diabetes, passing combination therapy achieved important goals.
Diabetes mellitus insülin hormon sekresyonunun veya insülin etkisinin mutlak veya göreceli azlığı sonucu karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan kronik hiperglisemik bir grup metabolizma hastalığıdır. Diyabet akut ve kronik komplikasyonlar nedeniyle sakatlık ve ölümlere yol açabilen ve yaşam kalitesini düşüren ve sosyo-ekonomik yük getiren bir hastalık olarak dikkat çekmektedir. Diyabetli hasta yaşam boyunca planlanmış bir bakımı sürdürmek ve zaman zaman yardım almak zorundadır. Diyabet tedavisinde, 20. yüzyılın başları insülinin keşfedilmesi ile bir dönüm noktası olurken, hastalığın patogenezi ile ilgili bilgilerin artması ve teknolojideki gelişmeler ile iyi metabolik kontrolün sağlanmasına ve komplikasyonların önlenmesine yönelik hedeflere ulaşılmaya çalışılmıştır. Kullanılan antidiyabetik ilaçların glukoz kontrolünü sağladığı, fakat hastalığın ilerlemesini durdurma konusunda etkilerinin sınırlı olduğu bilinmektedir. Son yıllarda birçok yeni ilaç geliştirilmiştir ve birçok ilacın birlikte kullanılması ile kombinasyon tedavilerine geçilerek önemli hedeflere ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Akçay G. Diabetes mellitus’un tanı ve tedavisindeki gelişmeler. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum, 2001.
Birincil Dil
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm DERLEME
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Gülce ÇUBUK
Sinan İNCE