Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yardım ve Dayanışma Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yardım ve Dayanışma Dergisi hem Türkçe hem İngilizce makaleler yayınlayan iki dilli bir dergidir.

Dipnotlar, tablolar ve referanslar da dahil bütün metin 1,5 aralıkla, 12 punto ve Times New Roman yazı stilinde yazılmalıdır.

İlk sayfada, çalışmanın başlığı (Çalışmanın yazıldığı dilde), yazar/yazarların (Birden fazla yazar varsa sıralama yapılarak) adı, soyadı, unvanları,  çalıştıkları kurumlar ve her biri en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe "Özet" ve İngilizce "Abstract" yer almalıdır.

Makaleler hakemlere isimsiz şekilde ulaştırılmaktadır ve yazarlara da kendilerinin makalelerini değerlendiren hakemin kim olduğu hakkında bilgi verilmemektedir.      

Yardım ve Dayanışma Dergisi APA stili atıf sistemi kullanmaktadır. Hem metin içi atıf hem de Kaynakça konusunda APA stili hakkında daha detaylı bilgi edinmek için sistemin resmi internet sayfasına www.apastyle.org'dan ulaşabilirsiniz.

Örnekler:

Metin İçi Atıf

i)Tek Kaynak-Tek Yazar: (Güler,1998: 192)

ii)Tek Kaynak-İki Yazar: (Ergun ve Polatoğlu, 1992: 58-67)

iii) Çoklu kaynaktan atıf: (Şaylan, 1998; Çitçi, 1989)

iv) Yazarın aynı yıl içinde yayımladığı birden fazla eserine atıfta metin içindeki atıf sırasına göre yılın yanına alfabetik, a, b, c harfleri konulur: (Aslan, 2007a: 23), (Aslan, 2007b: 125).

 

Kaynaklar

i) Tek yazarlı kitap: Demirci Akyol, Esra (2009).The Role of Memory in the Historiography of Hatay, VDM Verlag, Germany.

ii) Çift yazarlı kitap: Coşkun, Dr. Selim, Tireli, Münir (2008), Avrupa Birliğinde Yoksullukla Mücadele Stratejileri ve Türkiye, Nobel Yayınları, Ankara

iii) Makale: Tsakloglou, P. ve Papadopoulos, F. (2002), "Aggregate Level and Determinig Factors of Social Exclusion in Twelve European Countries", Journal of European Social Policy, 12(3), pp.211-225

iv) Internet: http://www.unctad.org/en/docs/wir2006overview_en.doc Erişim Tarihi: 2 Ocak 2010.