Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 


Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil 30 sayfadan fazla olmamalıdır. Yazının ilk sayfasında, Türkçe ve İngilizce olmak üzere, en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşan özet, Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (en az 3 en fazla 5 kelime) ve makalenin İngilizce başlığı verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler, çalışmanın amacını, yöntemini, kapsamını ve temel bulgularını kapsamalıdır.

Aday makaleler, Palatino Linotype yazı karakterinde, 10 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır. Paragraf yazısı, ilk satır 1,25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana dayalı olmalıdır. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 5 cm, alttan 5,5 cm, sol 4,5 cm, sağ 4,5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.25 cm. alt bilgi 4,5 cm olmalıdır. Her başlık kendisinden önce gelen başlıktan 3 karakter içeride olmalıdır.

Atıf, kaynakça ve dipnot gösterimleri, American Psychological Association (APA) kaynakça gösterme sisteminin son hâli dikkate alınarak yapılmalıdır.

Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.