Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ( Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi )

Dergi hakkında bilgi.

 

<p style="\\"text-align:" justify\\"=""> 1. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergide sosyal bilimler alanında bilimsel nitelikte özgün çalışmalar yayınlanmaktadır.
2. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde yazılabilir. Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
3. Dergiye gönderilen çalışmalar üç kopya halinde (iki kopyasında yazarın adı soyadı ve diğer kişisel bilgileri bulunmayacak şekilde) yazılı metin olarak hazırlanmalıdır. Yazılı metinler virüs taramasından geçirilmiş yeni bir disket/CD ve yazar(lar)ın çalıştıkları kurumları, bölümleri ve anabilim dallarını belirten, kısa özgeçmişlerinin yer aldığı imzalı bir dilekçe ile birlikte, dergi yazışma adresine ve derginin elektronik posta adresine gönderilmelidir. Dilekçede, gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğu belirtilmelidir. Tezlerden veya kongre ve sempozyum bildirilerinden üretilen makalelerin bu durumu metinde bir açıklama notuyla belirtilmelidir.
4. Dergiye gönderilen makaleler, Yayın Kurulu kararıyla en az iki hakeme gönderilir. Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda hakem sayısını arttırabilir veya Danışma Kuruluna başvurabilir. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip (yine üç kopya yazılı metin, disket/CD ve elektronik posta adresi yoluyla) gönderildikten sonra, yazı tekrar hakem değerlendirme sürecine alınır. Dergiye gönderilen makaleler en az iki ayrı hakemden olumlu görüş alındıktan sonra, Yayın Kurulu kararıyla basılır.
5. Dergide yayınlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir. Hakem değerlendirmesi sonucunda yazı yayına kabul edilirse, yazının tüm yayın hakları ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisine aittir.
6. Yayın hakları saklıdır. Dergide yayınlanan çalışmaların bütünü veya bir kısmı ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisinin yazılı izni alınmaksızın elektronik, mekanik kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, özetlenemez ve yayınlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
7. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü yayın formatına uygun hazırlanmayan çalışmaları hakem değerlendirmesine göndermeksizin yayınlamama hakkını saklı tutar.
8. Yayına kabul edilmeyen çalışmalar yazar(lar)a iade edilmez.