Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

 

 

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi (USBED), Sosyal Alan Eğitim Bilimleri alanında özgün araştırma makalelerini, deneme, derleme ve çevirileri yayımlayan hakemli bir dergidir. Yazarların metinleri APA’6 Publication Manual yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org bakınız.

 

Yazılar Türkçe /İngilizce olarak yazılabilir.

Türkçe/İngilizce olan yazının başlığı baş harfleri büyük olarak 14 punto ile ortalanarak yazılmalıdır. Başlık en çok 15 kelime olmalıdır.

Her yazının 150 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe/İngilizce yazılmış Öz ve Abstract’ı olmalıdır. Kısa özetler 9 punto Palatino Linotype karakteri ile yazılacaktır. 

En az 5 (beş) adet anahtar sözcük verilmelidir.

Yazılar 500-750 kelime arasında olan geniş İngilizce özet (Summary) ve 4 ana başlık gösterilerek Amaç (Purpose), Yöntem (Method), Bulgular (Results), Sonuç (Conclusion) yazılmalıdır. Makale geniş özet hariç 6000 kelimeyi geçmemelidir.

Ampirik çalışmalar için, Ana Metin; giriş, yöntem, bulgular, tartışma bölümlerini içermelidir. Yöntem kısmında ise mutlaka örneklem, veri toplama araçları ve işlem aşamaları bulunmalıdır.

Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir.

Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16 x 24,7 cm. alana) iki yana dayalı, 1 satır aralıklı ve Palatino Linotype 10 punto tek sütun olarak yazılacak; MS Office 97–2003 veya 2007 Word  Versiyon  ile kaydedilecektir.

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar önce amaç, konu, içerik, yöntem, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk açısından Yayın Kurulunca incelenir. Yayımlanmasına karar verilen yazılar, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla tanınmış en az iki hakeme inceletilir. Hakem raporunun da olumlu olması durumunda yazı, yayım programına alınır. USBED’ de yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir.

Yayımlanmış yazıların yayım hakları USBED’e aittir.

USBED’in yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10 x 17 cm. alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.