Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İOJES, Türkçe veya İngilizce, Aralık Nisan ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak çevirimiçi (online) yayınlanır. Değerlendirme süreci tamamlanan araştırmalar, yayın programına göre izleyen ilk sayıda yayınlanırlar.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin çalışmalarının yayınlanması için ilgili öğretim üyelerinin onayının gönderilecek çalışma metninin sonuna eklenmesi gerekir.

Metnin içeriği, bilimselliği ve diğer hususlara ilişkin sorumluluğu tamamen yazara aittir. Yazar, çalışmasını göndermekle burada yazılı olan tüm şartları kabul etmiş sayılır.
 
İOJES'e ulaşan bilimsel araştırmalar, ilgili bölüm editörleri tarafından öcelikle şekil, yazım dili, kullanılan istatistiklerin yerindeliği ve doğruluğu açısından ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan çalışmalar iade edilir. Uygun görülen makaleler ilgili bölüm editörü tarafından iki hakeme isimsiz olarak gönderilir. Hakemler İOJES'in hakem havuzundan seçilebileceği gibi, yayın kurulu üyeleri arasından seçilebilir. Alan editörü hakem raporunu inceleyerek gerekli durumlarda ek değerlendirme süreci başlatabilir. Yazarlarla hakemler arasındaki iletişim yetkisi Yayın Kuruluna aittir.