Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

   1. Yayın gönderme ve değerlendirme işlemleri bu sitedeki Açık Dergi Sistemleri (ADS - OJS) programı aracılığıyla yapılmaktadır. Yayınlar sisteme giriş yapıldıktan sonra "Yazar" sayfasından gönderilir ve aynı hesap üzerinden değerlendirme süreci takip edilir. Ayrıntılı bilgi Destek bölümündedir; burada belirtilen konulara TAM OLARAK UYMAYAN BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAZ.
   2. Türkçe veya yabancı dilde her tür bilimsel çalışma, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı halinde düzenlenen bu çevirimiçi (online) dergide yayınlanır. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar, gelecek yayın dönemi için bekletilmez, güncel sayıda hemen yayınlanırlar.
   3. Gönderilecek çalışmalar, yazım kuralları ve genel biçim bakımından yayın şablonunda belirtilen özelliklere aynen uymalıdır. Burada belirtilmeyen konular için söz konusu disiplinin (başvurulan bölümün) geleneksel kuralları ve hakem değerlendirmeleri esas alınacaktır. Ayrıca bölüm politikaları sayfasında bazı bölümler için istenen özel şartlar da sağlanmalıdır.
   4. Yayın gönderme başvurusunun ikinci aşamasındaki formda talep edilen yazar ve gönderilecek çalışma ile ilgili "DİZİNLEME VE METAVERİ" bilgilerinin eksiksiz ve ayrıntılı olarak doldurulması gerekir. Bu formlara yazılan bilgiler aynen yazıldığı gibi yayınlanmaktadır. Bir yayın sadece bu bilgiler doğrultusunda üniversite kütüphaneleri ve tarama kuruluşlarınca değerlendirilmektedir ve kabul edilmektedir. Bu bilgilerde herhangi bir eksiklik veya hata bulunduğu taktirde çalışmanın değerlendirme süreci başlatılmaz. Ayrıntılı bilgi ana sayfadaki destek bölümündedir.
   5. Metnin içeriği, bilimselliği ve diğer hususlara ilişkin tüm sorumluluklar tamamen yazara aittir.
   6. Yazar, çalışmasını göndermekle burada yazılı olan tüm şartları kabul etmiş sayılır.
   7. Doktorası olmayan yazarların çalışmalarının değerlendirilmeye alınması için, o çalışma hakkında iki akademisyenin değerlendirmelerinin gönderilecek metnin sonuna eklenmesi gerekir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin çalışmalarının değerlendirme sürecine alınması için, ilgili öğretim üyelerinin veya danışmanlarının değerlendirme ve onaylarının, gönderilecek çalışma metninin sonuna eklenmesi gerekir. (Örnek: "Bu çalışma tarafımdan değerlendirilerek bilimsel ve akademik kriterlere uygun bulunmuştur. Değerlendirme yapanın Adı Soyadı, Kurumu, İletişim bilgileri").
   8. Yukarıdaki şartlara uymayan çalışmalar hakem değerlendirmesine gönderilmez.


Değerlendirme süreci:
# Gönderilen çalışmaların ilgili bölüm editörleri tarafından ön değerlendirmesi yapılır (çalışmanın insanbilimleri dergisinin yayın ilkeleri ve kurallarına uygunluğu, hangi hakemlere gönderileceği vb.).
# Hakem değerlendirmeleri doğrultusunda varsa düzeltmeler yapıldıktan sonra hakem raporlarıyla birlikte yayın kurulunda tekrar değerlendirilerek yayınlanması oylanır. Bu kurulda editörün iki diğer üyelerin bir oy hakları vardır.
# Hakem değerlendirme raporunda önerilen değişiklikler, yazarı tarafından en geç BİR HAFTA içinde sağlanarak, düzeltilmiş çalışma yazar sürümü olarak mevcut başvuru hesabına yüklenmelidir. Bu süre içinde düzeltilmeyen çalışmaların değerlendirme süreci iptal edilir. Yazar, kendi kullanıcı hesabına girerek değerlendirme sürecini takip etmelidir. Gerektiği taktirde başvuru hesabında belirtilen bölüm editörü ile yazışmalı, yüklenmiş olan hakem raporlarını incelemelidir.
# Yayını konusunda karar verilen çalışmalar gerekçeleri ile yazara bildirilir.
# Değerlendirme aşamaları ve süreleri için Yayınlama Süresi (işlem süreleri) açıklamalarını inceleyiniz.