Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İlişkiler

Dergi hakkında bilgi.

a-Tek yazarlı kitap ya da makale

i-Kitap:

Çağrı Erhan, Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, Ankara, İmge Kitabevi, 2001, s. 55.

ii-Makale:

Gökhan Çetinsaya, “Essential Friends and Natural Enemies: The Historic Roots of Turkish-Iranian Relations”, Middle East Review of International Affairs, Cilt 7, No 3, 2003, s. 116-132.

b-İki yazarlı kitap ya da makale

i-Kitap:

Gülten Kazgan ve Natalya Ulçenko, Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya , İstanbul, Bilgi, 2003, s. 32.

ii-Makale:

Thomas G. Mahnken ve James R. FitzSimonds, “Revolutionary Ambivalance: Understanding Officer Attitudes Toward Transformation”, International Security , Cilt 28, No 2, 2003, s. 122-135.

c-Üçten fazla yazarlı kitap ya da makale

i-Kitap:

Mehmet Gönlübol et al., Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995 , Ankara, Siyasal Kitabevi, 1996, s. 129.

ii-Makale:

David Dranove et al., “Is More Information Better? The Effects of “Report Cards” on Health Care Providers”, Journal of Political Economy , Cilt 11, No 3, 2003, s. 25.

d- Kitapta makale

Joseph Turow, “A Mass Communication Perspective on Entertainment Industries”, James Curan ve Michael Gurevitch (der.), Mass Media and Society , Londra, Edward Arnold, 1991, s. 160-167.

e- Çeviri kitap

Meltem Müftüler Baç, Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler , çev. Simten Coşar, İstanbul, Alfa, 2001, s. 41.

f- Gazete Yazısı

Hasan Cemal, “Fiyasko ve Çıkış Yolu”, Milliyet , 18 Aralık 2003, s. 7.

Yazarı belli olmayan gazete yazıları:

“Başbakan Washington Yolcusu”, Cumhuriyet , 22 Aralık 2003, s. 8.

g- Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb.

Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu Raporu , Ankara, TÜBİTAK, Mayıs 1998, s. 35.

h- Arşiv belgeleri

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi , Başbakanlık Hususi Kalem, 33218, 10 Aralık 1943.

i- İnternetten alınan kaynaklar

Mustafa Aydın, “ABD Dünyadan Ne İstiyor”, 23 Mart 2003, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=325 (Erişim Tarihi 19 Aralık 2003), s. 1.

j- Söyleşi

İlber Ortaylı, Ankara, 10 Ekim 2003, kişisel görüşme.

k- Yüksek Lisans-Doktora Tezleri

Mustafa Pulat, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Türkiye’nin Avrupa Savunmasındaki Geleceği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, s. 10.