Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

1. Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş eserler kabul edilir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
2. Sadece İngilizce veya Türkçe eserler değerlendirilmek üzere gönderilebilir.
3. Gönderilen eser(ler) İngilizce ise; 
- makalenin başına en fazla 150 kelimelik İngilizce bir özet ve 2-10 arası İngilizce anahtar kelimeler (keywords) (kitap özetleri hariç).
- ayrıca makalenin sonuna, 150 kelimelik bir Türkçe özet ve 2-10 arası Türkçe anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir (kitap özetleri hariç).
4. Gönderilen eser(ler) Türkçe ise;
- makalenin başına en fazla 150 kelimelik Türkçe bir özet ve 2-10 arası Türkçe anahtar kelimeler (keywords) (kitap özetleri hariç).
- ayrıca makalenin sonuna, 150 kelimelik bir İngilizce özet ve 2-10 arası İngilizce anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir (kitap özetleri hariç).
5. Tüm yazılar; 
- Word 97-2003 veya bununla uyumlu bir programda,
- 12 Punto Times New Roman karakteriyle,
- Çift satır aralığıyla, 
- 1’er inç kenar aralıklarıyla,
- Makaleler 4.000 ile 10.000 kelime arasında, kitap incelemeleri ise 2500 kelime civarında (uzun görülen eserlerin kısaltılması istenir),
olarak dergimize gönderilecektir.
6. Email ya da CD’de elektronik olarak gönderilecek eserlerin başında yazar(lar) hakkında kısa bir bilgi bulunmalıdır (ad-soyad, unvan, çalışılan kurum, telefon, faks, email, posta adres bilgileri v.b.).
7. Eser başlıklarının kısa olması tercih edilmektedir, başlıkların uzun olması durumunda dergimize 10 kelimeyi aşmayan başlığın kısa bir versiyonu önerilmelidir.
8. Eserlerde bulunan tüm üst ve alt başlıklar koyu puntolarla aynı karakter boy ve türü kullanılarak yazılmalıdır.
9. Eserlerde kullanılacak tüm referansların, Tablo ve Şekil adlarının APA sitili kullanılarak yapılması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen  http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ internet sitesini ziyaret ediniz. 
10. Eserde irdelenen konuyla direk ilgili olmayan ancak eklenmesinde fayda umulan kısımların dipnot yöntemiyle esere eklenmesi gerekmektedir. 
11. Eserlerin sonunda APA referans sistemine göre hazırlanacak alfabetik biçimde dizilmiş bir kaynakça bulunmalıdır. 
12. Eserlerde Türk Dil Kurumu imla kılavuzu ve dergimizin yazım kuralları dikkate alınır. 
13. Kitap incelemelerinde kitapla ilgili bilgilerin tümünün bulunması tercih edilmektedir. 
Örneğin: İhsan BAL ve Süleyman ÖZEREN, 2009, Uzakdoğudan Yeni Kıtaya Terörle Mücadele, (Karınca Yayınları, Ankara, Türkiye) ISBN: 978-605-4030-12-5, Fiyat TL veya ABD Doları.