Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Çalışmanızın başlığı, çalışmanızın alanını, konusunu ve çalışma konunuzun sınırlarını açık ve kesin olarak belirtiyor mu?

Konunun (problemin) arka planına da değinilerek, (varsa konuya ilişkin önceki/diğer çalışmalarla ilişkiler kurularak) konuya mantıksal ve akıcı bir giriş yapılmış mı?

Bu çalışmayı gerekli/ önemli kılan neden(ler) belirtilmiş mi?

Problem cümlesi, araştırma sorusu ya da hipotez, yapılan çalışmayı tam olarak ifade edecek şekilde açık ve anlaşılır olarak yazılmış mı?

Çalışmanızda yer alan değişkenlerden ilgilendikleriniz belirtilmiş mi?

Araştırmada kontrol edemediğiniz için olduğu gibi kabullendiğiniz sayıltılarınız ile sınırlılıklarınız ve kullandığınız önemli terimlerin açıklamaları belirtilmiş mi?

Çalışmada kullandığınız yöntem, çalışmanız için en uygun yöntem mi?

Eğer deneysel ya da tarama türü bir çalışma yaptıysanız;      

Araştırma deseniniz probleminize uygun mu?

Örneklem belirlenmişse, nasıl belirlendiği açıklanmış mı?

Örneklem belirlenmişse evreni temsil edebilirliği kanıtlanmış mı?

Verilerle ilgili işlemlerde ölçümlerin geçerli ve güvenilir olduğu kanıtlanmış mı?

Veriler toplanırken kullanılan yöntemin objektifliği ya da yansızlığı sağlanmış mı?

Uygun (istatistiksel) analiz teknikleri doğru şekilde kullanılmış mı?

Bulgular analiz sonuçlarına göre sistematik olarak ifade edilmiş ve yorumlanmış mı?

Bütün sonuçlar ve öneriler araştırmanın bulgularına dayanıyor mu?

Araştırma ile ilgili çeşitli, güvenilir kaynaklara ulaşılmış ve bu kaynaklardan yeterince yararlanılmış mı?

Yararlanılan kaynakların tümü hem metin içinde hem de kaynakçada yazım kurallarında belirtildiği şekilde yer alıyor mu?

Çalışma daha sonra yapılabilecek olası çalışmalara yön verebilecek önerileri de içeriyor mu?

Çalışma raporlaştırılırken, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yazarlar için Yazım Kuralları dikkate alınarak yazılmış mı?