Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları

Dergi hakkında bilgi.

http://www.turukdergisi.com/haberler/images/file/YAYIN%20%C4%B0LKELER%C4%B0(1).pdf