Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Dergi hakkında bilgi.

Turkish Journal of Education'da yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalarla ilgili ön değerlendirme alan editörü tarafından yapılır.


Ön değerlendirme aşamasından geçen çalışma, üç hakeme gönderilir. Hakemlik süreci 30 gündür.
Hakem değerlendirmelerinin sonucuna göre çalışmanın Turkish Journal of Education'da yayınlanmasına veya iadesine karar verilir.