Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Dergi hakkında bilgi.

Türkçe

 

 

English

 

Genel Esaslar

Bütün taslak makaleler editörün önincelemesinden sonra iki hakeme gönderilir. Hakemler makalenin değeri ve uygunluğu konusunda incelemelerde bulunurlar. İnceleme süreci 2-3 ayı alabilir. Gönderilen makalelerin başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmiş olmaması gerekmektedir.

Taslak Makale Gönderimi

Taslak makaleler yalnızca email ile gönderilmelidir. Posta gönderileri değerlendirmeye alınmamaktadır. Taslaklar usak@anadolu.edu.tr ya da editor@tuzed.org email adresine gönderilmelidir.

Metin

Taslak makaleler, American Psychological Association (APA)'nın 5. baskısı ile uyumlu olmalıdır.  Formata uygun yazılmayan taslak makaleler yazara geri iade edilir.

Metin Şekli

Makaleler MS Word ile yazılmalı ve gönderilmelidir.

  • 12 punto, Palatino Linotype karakteri kullanılmalıdır.
  • Tek satır aralığı kullanılmalıdır.
  • Sayfalar otomatik olarak numaralandırılmalıdır.
  • Tablo yapmak için Word programı kullanılmalıdır.
  • Paragraflar arası bir satır aralığı boşluk bırakılmalı, paragraflarda satır başı olmamalıdır.

Örnek metin için önceki sayılarda Türkçe yayımlanmış makalelere bakınız.

Kapak Sayfası

Makalenin ilk sayfası kapak sayfası olarak kullanılmalı; bu sayfa makalenin Türkçe ve İngilizce başlığını, yazarların adlarını ve kurumlarını, email adreslerini ve yazışmadan sorumlu yazarın yazışma bilgilerini içermelidir.

Özet

120-150 sözcük olmalıdır.  Özetin altında anahtar sözcüklere yer verilmelidir. Türkçe makaleler ayrıca 500-600 sözcük aralığında genişletilmiş İngilizce özet içermelidir.  Makalede İngilizce özet Türkçe özden sonra gelmelidir. İngilizce özette (summary) purpose and significance, method, results, conclusions bölümleri olmalıdır.

Örnek yazım için dosyayı indiriniz.

Makale Uzunluğu

Makaleler 8000 sözcüğü geçmemelidir. Buna özet, kaynakça ve diğer notlar dahildir. Daha uzun makaleler için Editör ile konuşulmalıdır.

Tablolar/Şekiller

Makale içinde uygun olan yerlere yerleştirilmelidirler. Makale içerisinde bulunan tüm resim ve grafiklerin doğru yerde olduğu kontrol edilmeli, grafik veya resimler zorunlu olmadıkça ayrı bir dosya olarak gönderilmemelidir.

Başlıklar

Bütün başlıklar koyu renkli olmalı ve APA formatında yazılmalıdır.

Kaynakça

APA 5. basım ilkeleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içinde atıf verilmeyen kaynaklar burada bulunmamalıdır.

Dip Notlar

Dip nota yer verilmemelidir.

Yayın Hakkı

Dergide yayımlanan makalelerin yayım hakkı dergiye aittir. Makelenin içeriğinden yazarlar sorumludur.

 

Instructions for Authors

After initial screening by the Editor, manuscripts are reviewed by a blind refereeing process.  Two independent referees assess the quality and appropriateness of manuscripts. Avoid any information which might identify you as the author. The review process takes two to three months.

Manuscript Submission

Manuscripts should be sent only by email to the Editor in Chief: usak@anadolu.edu.tr or editor@tuzed.org

Text
Manuscripts should be written in accordance with the 5th edition of publication manual of the American Psychological Association (APA).

Text Formatting

Manuscripts should be submitted in MS Word.

  • Use a normal, plain font (e.g., 12-point Platino Linotype) for text.
  • Use single space
  • Use the automatic page numbering to number the pages.
  • Use the table function, not spreadsheets, to make tables.
  • Do not indent the first line of paragraphs; instead use one single space between paragraphs.

Title page
It should be the first page and include title of paper, name(s) of author(s), affiliation, mailing address, and email. The title page will be removed by the Editor prior to the refereeing process to allow for a blind review.

Abstract
It should consist of 120-150 words on the second page of the manuscript. It must briefly outline purpose, methodology, instrumentation, sample/s, main findings, and conclusions.  Include 6 keywords under the abstract for indexing purposes.

Headings

All headings must be bold.

Length
Manuscripts should not exceed 8000 words including abstract, references and illustrations. Exceptions should be discussed with the editor.

Tables/Figures

In the text, refer to every table and figure.  They should be placed in the text, not at the end  of the manuscript.

Acknowledgments

Acknowledgments of people, grants, funds, etc. should be written before the reference list. The names of funding organizations should be written in full.

References

They should be written according to the 5th edition of the Mannual of the American Psychological Association (APA).

Footnotes

Do not use footnotes.

Copyright

The TJGE holds copyrights for all articles published in the journal. Authors are responsible for article contents published in the journal.