Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Dergiye gönderilen yazıların uzunluğu dergi formatında kaynakçayla birlikte 20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:
- Üst: 5 cm
- Sol: 5 cm
- Alt: 5cm
- Sağ: 3.5 cm
- Karakter: Times New Roman (11 punto)
- Satır aralığı: Tek
- Paragraf aralığı: 3 nk

Yazılarda kullanılan kaynaklara gönderme metin içinde (Yazarın soyadı, Basım yılı: Sayfa numarası) şeklinde olmalıdır. Örnek: (Demir, 2002: 185)
Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.
Kaynak Gösterim Örnekleri
Tek Yazarlı Kitap Örneği:
Demir, A. (2001). Türkiye Ekonomisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
İki Yazarlı Kitap Örneği:
Egeli, H. ve Özen, A. (2010). Teoride ve Uygulamada Bütçe Politikası. İzmir: Altın Nokta Basım Yayın Dağıtım.
Üç Yazarlı Kitap Örneği:
DiGerenimo, T. F., Grene, A. ve Pavini, J. (2010). Sağlıklı Bebek Yetiştirme Rehberi. İstanbul: Havy Kitap.
En Az Dört Yazarlı Kitap Örneği:
Ayhan, H., Dodurgalı, A., Köknel, Ö. ve diğerleri. (2010). Çocuk ve Ergen Eğitiminde Anne Baba Tutumları. İstanbul: Timaş Yayınları.
Kitap İçinde Bölüm Örneği:
Gür, T. H. (2001). Turizm Sektörü. A. Şahinöz (Ed.). Türkiye Ekonomisi (s. 220-244). Ankara: İmaj Yayınevi.
Tek Yazarlı Makale Örneği:
Demir, A. (2001). Türkiye’nin Ekonomik Yapı Sorunları. Mülkiyeliler Dergisi, V(2), 212-226.
Çok Yazarlı Makale Örneği:
Aştı, N., Acar, G., Bağcı, H. ve diğerleri. (2005). Sağlık Bakım Profesyoneli Olarak Yetişecek Öğrencilerin Ruhsal Durumları ve Yaklaşımlar. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı (15), 25-35.
İnternetten Kaynak Kullanımı Örneği:
Erman, K., Şahan, A. ve Can, S. (2008). Sporcu Bayan ve Erkeklerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Erişim tarihi: 21.02.2008, http://www.bilalcoban.com/index.php?id=dokuman&islem=oku&yer=2&kat=14&no=97
Ciltli Eser Örneği:
Meydan Larousse. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. Cilt (15), Ankara: 3B Yayıncılık.

Yukarıda belirtilmeyen durumlar için APA (American Psychological Association-Amerikan Psikoloji Derneği) kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için APA’nın web sitesine (http://www.apastyle.org) başvurunuz.

Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce/Almanca/Fransızca özet verilmelidir, Özetler 10 punto ile yazılmalı ve en az 150 en fazla 200 kelime olmalıdır. Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce/Almanca/Fransızca yazılmalıdır. Ayrıca en az 3 en fazla 8 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler verilmelidir.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi hakemli bir dergidir. Derginin hakemleri alanında uzman öğretim üyeleri arasından yazının içeriğine uygun olarak belirlenir.
  2. Dergide sosyal bilimler alanında Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca çalışmalar yayımlanır.
  3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma hazır biçimde sisteme yüklenmelidir.Sistem otomatik hakem atadığından dolayı yüklenen dosyada yazar ismi bulunmamalıdır.
  4. Dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının basılmasına veya yazardan raporlar çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir. Yayınlanmayan yazılar yazara geri gönderilmez
  5. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayım hakları Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez. Yazara ait makalenin bulunduğu dergiden iki adet gönderilir.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.