Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. Yayın hayatına 2000 yılında başlayan Rekabet Dergisi, Rekabet Kurumu tarafından üç ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide, rekabet hukuku, politikası ve sanayi iktisadı alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün makalelere, vaka yorumları ve benzeri görüşler ile haberlere yer verilmektedir.

2. Rekabet Dergisi’nde yayımlanmak üzere
rekabetdergisi@rekabet.gov.tr adresine gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar, yazılarıyla birlikte, iletişim adresi, telefon ve elektronik posta bilgilerini sunmalıdır. Gönderilen yazılar, Editörler tarafından, içerik ve “Makale Yazım Kuralları” başlığı altında belirtilen kurallara uygunluk bakımından değerlendirilir. Ardından, yazarın ismi gizlenerek, konu hakkında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına, reddedilmesine veya yazardan düzeltme istenmesine karar verilecek ve bu durum yazara en kısa sürede bildirilecektir. Gerekli durumlarda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulabilir.

3. Rekabet Kurumu, 2010 yılında Rekabet Dergisi’nde yayımlanacak her bir yazı karşılığında yazarına, telif ücreti olarak, net 500 TL öder. Ayrıca 10 adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilir.


Yönetim Yeri: Bilkent Plaza B3 Blok 06800 Bilkent/Ankara
Telefon: (90) 312 2914444
Faks: (90) 312 2667911
E-posta:
rekabetdergisi@rekabet.gov.tr
Web adresi: http://www.rekabet.gov.tr/rekabetdergisi
Editörler: H. Gökşin KEKEVİ, Ali DEMİRÖZ, Orçun SENYÜCEL