Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD)

DERGİ KÜNYESİ
 
OSMANLI MİRASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OMAD)
Yılda Üç Sayı Yayımlanan Uluslararası Hakemli E-Dergi
 
ISSN: 2148-5704
 
Sahibi
Yrd. Doç. Dr. Abidin TEMİZER

Editörler
Yrd. Doç. Dr. Abidin TEMİZER
Yrd. Doç. Dr. İsmail AVCI