Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

Dergi hakkında bilgi.

 


Değerlendirme Süreci
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar ön incelemeye tabiidir ve yayıncı kuruluşlar da dahil olmak üzere, hiçbir kurum ve kişiye bağlı olmaksızın inceleme bağımsız hakemler ve editörler tarafından gerçekleştirilir. Gönderilen çalışmalar ilk olarak editörlerin incelemesinden geçer. Bu safhada ilk olarak çalışmanın dergi kurallarına uygunluğu incelenir. Ardından makale alanında uzmanlığı ile tanınan iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin makalenin yayınlanıp yayınlanmaması hakkında farklı görüş bildirmeleri durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir.

Editörler ve hakemler, incelemelerinde temelde şu dört kriterden hareket ederler:


    1) Anlatım Kalitesi: Yazım stili, anlatımda akışkanlık, dilin doğru kullanımı, yazının planlaması ve yapısı,

    2) Kaynakların Doğru Kullanımı: Dipnotlar ile yazı arasındaki uyum, dipnotlardaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, dipnotların yeterliliği, yazı ile ilgili yeterli kaynağın kullanılıp kullanılmadığı,

    3) Bilimsel Kalite: Çalışmanın bilim dünyasına katkısı, orijinalliği, yazarın iddialarını savunmadaki yeterliliği, yazının derinliği ve kalitesi,

    4) İlgi: Makalenin derginin yayın konusu ile ne kadar ilgili olduğuna bakılır.


Hakemlerin raporları doğrultusunda gönderilen makale yayınlanır, düzeltilmek ve daha sonra yayınlanmak üzere yazara geri gönderilir veya yayınlanmaz. Her durumda yazar durumdan bilgilendirilir ve değerlendirme süreci 6 ayı aşamaz. Gönderilen yazıların durumu editörlerden öğrenilebilir. Hakem raporları gizlidir ve dergi arşivlerinde 5 yıl süre ile saklanır.


Amaç
OAKA’nın temel amacı birbirinden uzak kuramcılar, yazarlar ve uygulayıcılar arasında üretken ve yapıcı bir iletişimi sağlayabilmek, bilgiyi tüm ilgililere yayabilmek ve alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilmektir. Kafkasya ve Orta Asya bölgeleri konusunda bilgi birikiminin oluşması ve alana ilginin artması OAKA’nın önem verdiği amaçlardandır.


Teslim Süreci ve Şekli
OAKA olarak yazıların elektronik posta (e-mail) yoluyla turgutdem@yahoo.co.uk veya esrhat@gmail.com ya da hozertem@gmail.com adresine Microsoft Word dosyası olarak (attachment şeklinde) gönderilmesini ve yazışmaların da bu yolla gerçekleştirilmesini tercih ediyoruz. E-mail veya posta ile göndermelerde Editörler Ofisi’nden mutlaka teyit aldığınıza emin olunuz.

Makaleniz ile birlikte 200 kelimeyi aşmayan özetini ve yazarlar hakkında 5-6 satırlık bilgi notunu da dergiye gönderiniz. Bu notta bitirdiğiniz okullar, şu an çalıştığınız kurum, unvanlarınız ,yayınlarınız ve ilgi alanlarınız yer alabilir.Uzunluk
Makaleler kural olarak 10.000 kelimeden fazla, 4.000 kelimede az olmamalıdır. Kitap incelemeleri 2.500 kelimeyi geçmemeli, birden fazla kitap incelemesinde 3.500 kelime sınırı aşılmamalıdır.

 

Stil ve Düzeltmeler
Yazarlar çalışmalarının OAKA kurallarına uymasını temin etmek zorundadır. Editörler ya da hakemlerden gerekli düzeltmeleri yapmalarını beklemeyiniz. Gerekli düzeltmeler belirlendikten sonra yazarların en geç 2 hafta içinde makalelerin düzeltilmiş halini Editörler’e ulaştırmaları beklenir.Başlıklar ve Alt-Başlıklar
Makaledeki ana başlıklar 12 punto, koyu (bold) ve tüm harfler büyük olacak şekilde olmalıdır. Takip eden alt başlıklar 12 punto, koyu, ancak bu kez sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde olmalıdır. Üçüncü bir alt başlık halinde ise 12 punto, italik, normal (koyu değil) sadece ilk harfi büyük olmalıdır. Mümkün olduğunca az başlık kullanılmalı ve karışık numaralandırmalardan kaçınılmalıdır. Yazınızın başlık standardına uygun olması yayın sürecini hızlandıracaktır. Bu nedenle yazınızı göndermeden OAKA kurallarına uygun hale getiriniz.


Dipnot
OAKA dipnot sistemini benimsemiştir. Bu nedenle kaynaklamayı yazı içinde parantezler ile yapmayınız.

* Kitaplarda şu sıralama izlenmelidir: yazar(lar), başlık, (basım yeri: yayıncı, yıl).
Örneğin: Begali Qosimov, İstiqlol Qahramonları: Mahmud Khoja Behbudiy, Tanlangan Asarlar, (Tashkent: Ma’naviyot, 1997), s. 45.

* Makalelerde: yazar(lar), ‘makale adı’, dergi adı, Cilt:, Sayı:, Yıl, ss.
Örneğin: Chantal Lemercier-Quelquejay, “Abdul Kayum Al-Nasuri: A Tatar Reformer of the 19th Century”, Central Asian Survey, Cilt: 1, Sayı: 4, Nisan 1983, s.122.Kitap Tahlilleri
Kitap incelemeleri tüm yayın bilgilerini ve ISBN numarasını içermeli, biliniyorsa kitabın fiyatı da belirtilmelidir:
 
 Dale F. Eickelman, The Middle East and Central Asia: An Anthropological Perspective, 4. Edition, (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001). 384 sayfa. Biblo. Index. $48.40. ISBN: 0130336785.


Tahlil edilmesini istediğiniz veya En Son Kitaplarda listelenmesini istediğiniz kitapları OAKA Editörler Ofisi’ne gönderiniz.