Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Dergimiz, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı veya kuramsal Çalısmalara, model Önerilerine, analiz ve degerlendirmelere, nicel ve nitel arastırmalara yer verilir. MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin temel amacı; sosyal bilimler alanında Çalısma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, degerlendirme, görüs ve önerilerini paylastıkları bilimsel bir platform olusturmak, sosyal bilimler alanındaki çalısmalara ulusal ve uluslar arası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Yayın İlkeleri

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.