Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

 1. Yazılar Microsoft Windows Word 6.0 veya daha üst programda yazılmalıdır.
 2. Yazılar “Times New Roman” 10 punto ile tek aralıklı yazılmalıdır.

Sayfa düzeni için üst 6 cm, alt 5 cm ve kenarlarda sağ 4,5 cm, sol 4,5 cm boşluk bırakılmalı ve her sayfa numaralandırılmalıdır.

 1. Yazının ilk sayfasında
 • Yazının başlığı sola dayanık, 12 punto koyu yazılmalıdır (Büyük harf).
 • Başlığın alt ve sol tarafında yazarın ismi 10 punto koyu verilmelidir.
 • Yazarın bağlı bulunduğu kuruluş ve unvanı birinci sayfanın en altında 8 punto italik   olarak verilmelidir.
 • Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış 100-150 kelimelik özetler 8 punto olarak  verilmelidir. Özetler 2. sayfaya taşmamalıdır.
 • Özetin üzerindeki başlık özetin hemen üstünde, özet dilinde ve 10 punto olarak verilmelidir.
 • Özetlerin altlarında anahtar kelimeler (keywords) 8 punto koyu ve italik olarak belirtilmelidir
 1. Makale metni 2. sayfadan başlamalıdır.
 1. Giriş ve Sonuç  kısımları  da  dahil olmak üzere yazının tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalı ve koyu yazılmalıdır.

 Örneğin, 
      1. GİRİŞ
      2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON
   2.1. Yönetim Kavramı
      2.2. Organizasyon Kavramı
      2.3……………

 1. Yazılarda yer alan tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik , harita vb.) “şekil” olarak adlandırılmalıdır.

Tablo ve şekillere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir.
Tablolarda başlıklar üstte, şekillerde ise başlık altta yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ortalanarak koyu yazılmalıdır. Başlıkta yer alan kelimelerin baş harfleri büyük yazılmalıdır. Tablo başlığından sonra 6 pt boşluk bırakılmalıdır.
Tablo veya Şekillere ilişkin olası kaynak bilgileri de tablo veya şeklin altında gösterilmelidir.
Denklemlerde verilecek sıra numaraları parantez içinde ve sağ tarafta yer almalıdır.

 1. Kaynaklara göndermelerin (atıfların) gösterilmesinde yayın bilgileri, metinde parantez  içinde (yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası) sırasıyla verilmelidir. Örneğin;
  • Tek yazar; (Smith, 1989),
  • İki yazarlı; (Coleman ve Berrie, 1990)
  • Çok yazarlı; (Smith vd., 1993)
  • Bir yazarın aynı yıl içinde yapmış olduğu birden fazla çalışması kaynak olarak          kullanılıyorsa; (Smith, 1992 / a), (Smith, 1992 / b)
  • Aynı soyadına sahip ilk adları farklı yazarlar (R. D. Luce, 1959), (P. A. Luce, 1986)
  • Gönderme yapılan kaynaklar birden fazla olduğunda alfabetik olarak (Dinçkol, 1986; Lalik, 1998; Oğuz, 1997)
  • Bir Kurum’un veya Grup’un eseri olan yayınlara ilk defa yapılacak bir atıf için (Türk Psikologlar Derneği [TPD], 1997); bu kaynağın sonraki tekrarlarında (TPD, 1997)
  • Tarihsiz Çalışmalar’da “bilinmeyen tarih” bt olarak (Eflatun, bt)
  • Anonim yazılarda (Anonim, 1976)

olarak verilmelidir.

 1. Yazının sonuna eklenecek Kaynakça’da  yazarlar soyadlarına göre alfabetik sıralanmalıdır.
 2. Çalışmanın içeriğinde gösterilmemiş bir kaynak esere kaynakçada yer verilmemelidir.
 3. Bir yazarın aynı yıl içinde yapmış olduğu birden fazla çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayım tarihinden sonra “a,b,c” gibi ibareler konulmalıdır. (1992 / a) (1992 / b)
 4. Kaynakça’da
  • Kitaplar

Yazar(lar)ın Soyadı, ve Adının Baş harfi., (yıl),  Kitabın Adı, Basım Yeri, Yayımevi. 
            Sevilengül, O., (2004), Genel Muhasebe, Ankara, Gazi Kitabevi. 

 • Editörlü Kitap

Editör(ler) in Soyadı ve Adının Baş harfi., (edt.), (Yıl), Kitabın Adı, Basım Yeri, Yayımevi. 
      Şenyüz, K., (edt.), (2004), Takı Tasarımı, İstanbul, Urart Yayın ve Dağıtım. 

 • Editörlü Kitaptan Bölüm

Yazar(lar)ın Soyadı ve Adının Baş harfi., (Yıl), Bölümün Başlığı, Editör(ler) in Soyadı ve Adının Baş harfi.,(edt.), Kitabın Adı, (Sayfa Aralığı), Basım Yeri,
Yayımevi. 
Arens, A., and Loebbecke, J., (2000), The Audit Process, Elder. R., Beasley. M., (edts), Auditing-An Integrated Approach, (141- 217), New Jersey, Prentice Hall, 

 • Dergilerdeki Makaleler

Yazar(lar)ın Soyadı, Adının Baş harfi., (Yıl), “Makalenin Başlığı”, Derginin Adı, Cilt Sayı, sayfa aralığı. 
Ertuna, Ö., (2004), “Osmanlı ve Türkiye Ekonomilerinin Borç Bunalımı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 24, 6-22. 

 • Web Sitesinden Doküman

            http://www.(sitenin adı).[Gün, Ay,Yıl, WEB;]
      olarak verilmelidir. 
NOT: Dergimize yayımlanmak üzere makale gönderecek Sayın yazarların bu gösterilen yazım kurallarına uymaları zorunludur.  Ancak, bu kurallar arasında yer verilmemiş bir kaynaktan alıntı yapmak ve yaptıkları alıntıyı paragraf içinde göstermek zorunda olan yazarlar; kaynak gösterme yordamlarını aşağıdaki sitede veya kitapta bulabilirler. 
www.elyadal.org   (Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı) 
* Halil Seyidoğlu, (2003) Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı, 9.Baskı, Istanbul: Güzem Can Yayınları  ( 7. ve 8. Bölüm)  

 1. Yazının sonuna yazar ya da yazarların e-posta adresi eklenmelidir.