Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marife Dini Araştırmalar Dergisi ( Eski adı Marife Dergisi )

Dergi hakkında bilgi.

GENEL İLKELER
Marife Dergisi bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir.
• Marife Dergisinde Sosyal Bilimler alanında bilimsel çalışmalar yayımlanır.
• Bu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına Yayın Kurulu karar verir.
• Dergi bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açıktır.
• Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
• Derginin yayın dili Türkçedir. Tüm yazıların ve yabancı dillerdeki çalışmaların yayımlanması, Yayın Kurulu'nun kararına bağlıdır. Yazarlar hızlı haberleşmeyi temin için telefon ve e-mail adreslerini bildirip yazıların takibini editor@marife.org editormarife@gmail.com adresinden yapabilirler.
• Yazılan yayımlanan araştırmacılara derginin ilgili sayısı ve 20 adet ayrı basım takdim edilir.

YAYIN İLKELERİ
• Marife’de yayımlanması istenen araştırmalar bilimsel, orijinal ve alana katkı yapma özelliklerine sahip olmalıdır. Daha önce herhangi bir şekilde yayımlandığı tespit edilen (ya da yayımlanan bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren) yazılar değerlendirmeye alınmaz.
• Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen araştırmanın teknik ve bilimsel ölçütlere uygunluğu editör tarafından incelenir.
• Teknik ve bilimsel ölçütlere uygun araştırmalar Yayın Kurulunun değerlendirmesiyle konunun uzmanı iki hakemin görüşlerine sunulur.
• Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları değerlendirmeyi “Hakem Değerlendirme Raporu”yla Yayın Kurulu'na bildirir.
• Bir araştırmanın yayımlanıp yayımlanmaması “Yayımlanabilir”, “Düzeltmelerden Sonra Yayımlanabilir” ve “Yayımlanamaz” seçenekleriyle sunulan görüşlerle karara bağlanır.
• Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu olması gerekir.
• İki hakem tarafından “yayımlanamaz” görüşü bildirilen yazılar yayımlanmaz.
• Bir olumlu bir olumsuz rapor durumunda üçüncü hakeme başvurulur.
• “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” seçenekli durumlarda araştırma müellifin tashihine sunulur, tashih edilmiş nüshanın yayımlanmasına Yayın Kurulu karar verir.
• Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur.

YAZIM İLKELERİ
• Yayımlanması istenilen yazılar PC/Microsoft Word'de yazılmış olarak iki nüsha halinde, CD ile birlikte (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte, resim, şema ve tablolar CD'ye kaydedilmiş olarak) gönderilmelidir.
• Yazılar (resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil) en fazla 30 sayfa olmalıdır. CD yerine e-mail ile de belgeler gönderilebilir.
• Yazıların 100-150 kelimelik Türkçe özeti ve bu özetin İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özetleri verilmelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (beş adet) verilmelidir.
• Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
• Araştırmanın sonunda Kaynakça verilmelidir.
• Özetler, derginin www.marife.org sitesi aracılığıyla uluslararası bilim dünyasına sunulacaktır.


GENERAL PRINCIPLES
• Marife is a refereed academic journal.
• Marife publishes original scholarly articles, translations, critical studies, notes, book reviews, in the area of Social Sciences.
• Articles in other areas are also published upon the decision of editorial board.
• Marife welcomes all researchers interesting in these areas.
• All responsibilities of published manuscripts belong to the authors.
• Unpublished manuscripts are not returned.
• The primary language of the journal is Turkish, yet upon the decision of the editorial board articles in foreign languages may also be published.
• Authors can follow the publication procedure through editor@marife.org editormarife@gmail.com
• Contributors will be given published issue and 20 complimentary offprints of their articles.

PUBLISHING PRINCIPLES
• Articles submitted for consideration of publication in Marife must be academic, original and contribute to the concerning area. Articles published anywhere in any form or greatly extracted from any published materials are not taken into consideration.
• Articles submitted for consideration of publication are subject to review of editor in terms of technical and academic criteria.
• Following the decision of editorial board, the ap-propriate articles are then sent to two referees known for their academic reputation in their respective areas. The referees sent their reports to the editorial board by Article Evaluation Form.
• Upon their decision, the article will be published in the journal, sent to the author for correction, or rejected for publication.
• If the two referees agree in their decision on the publication of an article, the article can be published.
• If the two referees disagree, it cannot be published.
• If the one referee agrees, and the other disagrees, the editorial board may apply to the third party for final decision.
• The article is sent to the author for correction, the corrected manuscript is published upon the decision of editorial board.
• If the referee wants to revise the corrected article, it is sent again to him.

WRITING PRINCIPLES
• Manuscripts must be submitted in two copies, together with a CD (translations with their original texts, pictures, drawings and tables saved in CD) containing the text in PC/Microsoft word.
• The article (including appendix of pictures, drawings, maps etc.) should not be longer than thirty (30) pages. It may be sent by attached-e-mail instead of CD.
• Around hundred-words abstract of the articles and English translation of abstract should be submitted for the Turkish articles. Turkish and English abstracts should be submitted for foreign language articles. Turkish and English key words (five pieces) also should be submitted.
• The title of the article should be in Turkish and English.
• Each article should include a bibliography at the end.
• The abstracts will be published in Web site of marife: www.marife.org