Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

YAZARLAR İÇİN BİLGİLER

 

1. Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin yelpazesi toplum bilimlerinin tüm disiplinlerini ve dallarını kapsamaktadır.

 

2. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi yalnızca Türkçe ve İngilizce katkıları kabul etmektedir. İncelenmek üzere sunulan çalışmalar bu iki dilden birinde yazılmış olmak zorundadır.

 

3. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanan çalışmaların telif hakları LAÜ'ne aittir. Yazarlar LAÜ'nden yazılı izin almak koşuluyla çalışmalarını başka yerlerde kullanabilirler.

 

4. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilen makaleler, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere başka bir yayın organında incelenmekte olmayan, özgün çalışmalar olmalıdır. Aynı makale değiştirilmiş bir hali dahi olsa, başka bir editörler kuruluna gönderilmiş, başka bir yayın organında yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmiş ise yazar bu durumu açıklıkla belirtmelidir.

 

5. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi'ne iletilen makaleler derginin editörler kurulu tarafından gözden geçirildikten sonra hakemlere gönderilir. Yazarların, editör ve hakemlerin adları bu incelenme süreci sırasında ve sonrasında saklı tutulur.

 

6. İncelenmek üzere gönderilecek metinler özetler, dipnot ve sonnotlar, kaynakça, yazar özgeçmişleri ve varsa eklerle eksiksiz olmalıdır. Makaleler editörler kuruluna Internet üzerinden e-posta eki olarak ya da posta ile CD-Rom üzerine kaydedilmiş olarak aşağıdaki adreslere gönderilebilir. Her iki durumda da dosya MS Office Word 97-2003 biçeminde kaydedilmiş olmalıdır. Posta ile gönderilen materyeller iade edilmez.

 

E-posta: jss@eul.edu.tr

 

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Dergisi

 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

 

Gemikonağı, Lefke, KKTC

 

Mersin 10 Türkiye

 

7. Hem İngilizce, hem de Türkçe yazılmış makaleler için, yazarlar metin biçiminin LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi biçimiyle uyumlu olmasını sağlamalıdırlar. Anadili İngilizce olmayan, fakat İngilizce bir metin sunacak yazarlara çalışmalarını İngiliz dili konusunda yetkin, tercihen anadili İngilizce olan bir kişiye gözden geçirttirmeleri tavsiye edilir. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi editörleri metinleri dil ya da biçim bakımından düzeltmeyeceklerdir.

 

8. Yayınlanan çalışmaların sahipleri, çalışmalarının 20 adet baskısı ile çalışmalarının yayınlandığı LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi sayısının 2 kopyasını ücretsiz alırlar.

 

9. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi'ne çalışmalarını göndermek isteyen yazarların derginin web sayfasını ziyaret ederek (www.lau.edu.tr/jss) yazım kuralları ve biçim örneklerini incelemeleri tavsiye edilir. Bu kurallar ve biçem, aşağıda da ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

YAZIM KURALLARI

 

1. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilecek olan makaleler şu şekilde düzenlenmelidir: Sırasıyla Ana başlık, yazar adı, İngilizce özet, İngilizce anahtar sözcükler, Türkçe özet, Türkçe anahtar sözcükler, ana metin, kaynakça, İngilizce ve Türkçe olarak yazar özgeçmişi, ekler.

 

2. Sayfa kenar boşlukları şu ölçülerdedir: Soldan, sağdan, üst ve alttan 2,5 cm. Cilt payı 0,5 cm.

 

3. Metnin tamamı Times New Roman harf tipinde olmalıdır.

 

4. Makale başlığı büyük harflerle, 20 punto, kalın olarak yazılacaktır. Hizalama sayfa ortasıdır, girinti yoktur.

 

5. Yazar adı, ünvanı, görev yeri , e-posta adresi 10 punto, kalın ve devrik harflerle yazılmalıdır. Hizalama sayfa ortasıdır (tek sütun). Birden fazla yazar olması durumunda, yazar adları ve bilgileri soyadlarına göre alfabetik olarak, önce sol sütuna sonra sağ sütuna (örnek: birinci yazar sola, ikincisi sağa, üçüncüsü sola birinci yazarın altına, dördüncüsü sağa ikinci yazarın altına vb.), ortalanmış olarak yazılmalıdır.

 

6. Ana metin tek sütun olarak düzenlenmelidir, hizalama iki yana yaslı biçimde olmalıdır. Gövde metni 12 punto olarak yazılmalıdır. Satır aralıkları “tek” olarak seçilmelidir. Paragraf başları girintisi 0,63 cm’dir. Satır öncesi boşluk 0 nk, satır sonrası boşluk 6 nk, iki satır arası boşluk 10'dur.

 

7. Makalenin özeti önce İngilizce, sonra Türkçe olarak, 12 punto, kalın ve devrik harflerle yazılacaktır. Hizalama iki yana yaslı olacaktır. İngilizce özetten sonra İngilizce, Türkçe özetten sonra Türkçe anahtar sözcükler verilecektir (5 adet) Makale özeti ve anahtar sözcükler bölümünde paragraf başı girintisi yapılmamalıdır.

 

8. Makale içindeki ana başlıklar, 1.,2.,3., şeklinde numaralandırılacaktır. Bu başlıklar büyük harflerle, 12 punto, kalın harflerle yazılır. Hizalama sütun ortası olmalıdır.

 

9. Altbaşlıklar şu biçimde düzenlenecektir: Birinci düzey altbaşlıklar rakam ile (1.1 , 1.2 , 1.3, …), ikinci düzey alt başlıklar büyük harf ile (A, B, C, …) üçüncü düzey alt başlıklar küçük harflerle romen rakamı ile (i, ii, iii, … vi, vii, …) gösterilir. Birinci, ikinci ve üçüncü düzey alt başlıklar 12 punto ile yazılır. Hizalama iki yana yaslı olarak düzenlenecektir. Birinci düzey alt başlıklarda solda girinti yoktur. İkinci ve üçüncü düzey alt başlıklarda soldan girinti 0,6 cm olmalıdır.

 

10. Arzu edilildiği takdirde, belirli konuları ayrıca vurgulamak amacıyla farklı bir yazım kullanmak gerektiğinde:

 

12 punto kullanılır, metin iki yana yaslanarak hizalanır.

 

Bu kısımlar siyah nokta biçiminde (183 kodlu) simge ile başlatılır.

 

Satır başı girintisi 0,6 cm’dir.

 

Sekme boşluğu başlangıcı 0,63 cm’dir. Girinti yeri 0,6 cm’dir.

 

11. Yazılı metinlerden ya da karşılıklı görüşme kayıtları, demeç ve söylevlerden doğrudan doğruya yapılan alıntılarda:

 

10 punto, devrik harfler kullanılır. Alıntılar tırnak işareti için alınır.

 

Hizalama iki yana yaslı yapılır.

 

Sol taraf girintisi 0,63 cm’dir.

 

Satır aralığı “tektir”. Satır öncesi boşluk 0 nk, satır sonrası boşluk 0 nk’dır.

 

12. Kısaltmalar, metin içindeki ilk kullanımlarında ifade ettikleri kavramın açık halinden sonra parantez içinde gösterilir. Daha sonra tek başlarına kullanılabilir.

 

13. Referanslar dipnot ya da son not olarak verilmez (Referans gösterim biçiminin açıklamaları için kılavuzun sonuna bakılmalıdır).

 

14. Denklemler 12 punto, devrik karakterler kullanılarak yazılır. Hizalama sütun ortası olmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde bir denklem editörü kullanılmalıdır.

 

15. Resim, çizelge, grafik ve şemalar metin içinde verilebileceği gibi, referanslar bölümünden sonra da verilebilir. Bu tip öğelerden önce ve sonra iki satır boşluk bırakılır. Altlarına tipleri ve metin içindeki sıralarını belirten numaraları yazılır (“Şema 1”, “Tablo 2” vb) ve kaynak belirtilir. Bu açıklamalar 10 punto, kalın harflerle yapılır. Hizalama, sayfa ortasıdır.

 

16. Kaynakça metinden hemen sonra başlamalıdır. Kaynakça metninin özellikleri gövde metni ile aynıdır. Satır başı girintisi yoktur. Kaynaklar alfabetik olarak düzenlenir.

 

17. Yazarın özgeçmişi önce İngilizce, sonra Türkçe olarak kaynakçadan sonra verilecektir. Özgeçmişler 100 kelimeyi aşmamalı, yazarın güncel akademik konumunu ve çalışma alanlarını belirtmelidir. Metin 12 punto, devrik harflerle yazılacak, hizalama iki yana yaslı yapılacaktır.

 

KAYNAKÇA KURALLARI

 

1.Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde (Yazar, kaynağın yayımlandığı yıl: sayfa numarası sırasıyla) gösterilecektir. Makalede kullanılan bütün kaynaklar, makalenin sonunda ‘‘Kaynakça’’ bölümünde, yazarın soyadına göre alfabetik biçimde bibliyografya kurallarına uygun olarak verilir.

 

Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir:

 

a. Tek yazarlı kitaplar

 

Metin içindeki yollamada: ... (Mucuk, 2007: 75)

 

Kaynakçada: Mucuk, İ. (2007), Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul

 

b. Tek yazarlı makaleler

 

Metin içindeki yollamada: ... (Romer, 1998:75)

 

Kaynakçada: Romer, Peter M. (1998), ‘‘Endogenous Technological Change,’’Journal of Political Economy, 98/1, 71-102

 

c. İki yazarlı kitaplar

 

Metin içindeki yollamada: (Ergun ve Polatoğlu, 1992: 175)

 

Kaynakça Kitap: Ergun, Turgay ve Polatoğlu, Aykut (1992), Kamu Yünetimine Giriş (Ankara: TODAİE Yayını, 4. Yayım)

 

d. İki yazarlı makaleler

 

Metin içindeki yollamada: ... (Turkoz ve Akyol, 2008:150)

 

Kaynakçada Makale: Turkoz, I. ve Akyol, A. ‘Internal Marketing and Hotel Performance’ , Anatoli: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol 19, Number 1, Summer 2008, 149-154

 

e. İkiden çok yazarlı kitaplar

 

Metin içindeki yollamada: ... ( König vd. , 1981: 199)

 

Kaynakçada Kitap: König, Klaus/von; Oertzen, Hans Joachim; and Wagener, Frido (1981), Öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik deutschand, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

 

f. İkiden çok yazarlı makaleler

 

Metin içindeki yollamada : ... (Erdogan vd., 2007: 130)

 

Kaynakçada Makale: Erdogan, N.; Akyol, A; Ataman B. M.; and Dokmeci, V., ‘‘ Comparison of Urban Housing Satisfaction in Modern and Historical Neighborhoods in Edirne, Turkey’’ , Social Indicators Research (SIR), Valume 81, Number 1, March 2007, 127-148

 

g. Derleme yayınlar

 

Metin içinde yollamada: (Kavanagh ve Seldon, 1994)

 

Kaynakçada: Kavanagh, Dennis and Seldon, Anthony (ed.) (1994), The Major Effect, Macmillan Publishing, London

 

h. Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler

 

Metin içinde yollamada: ... (Riddell v, 1994:53)

 

Kaynakçada: Riddell, Peter (1994), ‘‘ Major and Parliament,’’ Kavanagh, Dennis and Seldon, Anthony (eds.), The Major Effect, Macmillan Publishing, London, 46-63

 

ı.Yazarsız yayınlar ya da diğer kaynaklar

 

Metin içindeki yollamada: ... (DPT,1989: 145)

 

Kaynakçada: DPT (1989), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994, Ankara

 

i. Konferans ve diğer toplantı bildirileri (basılmış)

 

Metin içindeki yollamada: (Asimov, 1989:14)

 

Kaynakçada: ASIMOV, Isaac (1989), “Science-Fiction as a Social Stimulus”, Proceedings of XI.International Science-Fiction Conference, Boston(1987), ASFWA, New York, 12-22.

 

j. Gazete, Dergi vb. bilimsel olmayan süreli yayınlarda yazarı belirtilmiş haber ve yazılar

 

Metin içindeki yollamada: (Altaylı, 21 Ağustos 2000)

 

Kaynakçada: ALTAYLI, Fatih, “Deprem ve Toplum”, Hürriyet, 21 Ağustos 2000, 19.

 

k) Gazete, Dergi vb. bilimsel olmayan süreli yayınlarda yazarı belirtilmemiş haber ve yazılar

 

Metin içindeki yollamada: (Sabah, 21 Eylül 2001)

 

Kaynakçada: “Afet Kanunu Değiştirilecek”, Sabah, 21 Eylül 2001, 6.

 

l. İnternet kaynakları

 

Metin içindeki yollamada: (www.hotel-online.com)

 

Kaynakçada: http://www.hotel-online.com/Neo/News/PressReleases1999-3rd/July99-PATATSA.html (09/05/2000)