Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Law and Justice Review

Dergi hakkında bilgi.

http://www.humanlawjustice.gov.tr  bünyesinde iki tür yazarlık bulunmaktadır. Birincisi dergi yazarlığı, ikincisi ise web sitesi yazarlığıdır. Dergi yazarları, bilimsel makale, çeviri, işlenme veya inceleme eser kaleme alan ve yayınlanması için Türkiye Adalet Akademesine online (çevrimiçi) olarak gönderen kişilerdir. Akademi dergilerinde bilimsel yazısı yayımlanan yazarlara mevzuat kapsamında telif ücreti ödenir. Site yazarları, medyadaki köşe yazarları gibi bilimsel olmayan makaleleri kaleme alırlar. Site yazarlarına mevzuat çerçevesinde bir ücret ödenmez.

Gerek dergi ve gerekse site yazarları makale göndermeden önce sisteme kayıt olmalı, alacakları kullanıcı adı ve parolası ile birlikte sisteme girmeli ve makale göndermelidirler. Makale yazarlarının gönderdikleri yazılar yayın kurulunun incelemesinden sonra uygun görülmeleri halinde hakemlere gönderilir. Site yazarlarının makaleleri genel editörlükçe incelendikten sonra yayımlanır.

Yazarlar, göndermiş oldukları yazıların tüm sorumluluğunu üstlenmek zorundadırlar. Sitede yayımlanan köşe yazılarının içeriği akademiyi bağlamaz. Dolayısıyla ortaya konulan görüşler yazarına aittir.