Cilt: 11 Sayı : 4
d
Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması
Investigation of Some Heavy Metals with ICP – MS in Afyon Buffalo Kaymak and Skimmed Milk
Fahriye KAN,İsmail KÜÇÜKKURT

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Adam RC. Süt III. Çeşitli Ürünler ve Artıkları. E.Ü.Z.F. Yayınları, İzmir. 1971; No: 170.