Cilt: 12 Sayı : 1
Limon, Mandalina ve Portakal Kabuk Esansiyel Yağlarıyla Üretilen Dondurmaların Bazı Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkileri
Effects of Ice Cream Produced with Lemon, Mandarin, and Orange Peel Essential Oils on Some Physicochemical, Microbiological and Sensorial Properties
Oktay TOMAR,Gökhan AKARCA

45 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akarca G, Çağlar A, Tomar O. The effects spicing on quality of mozzarella cheese. Mljekarstvo. 2016; 66 (2): 112-121.
Oktay TOMAR,Gökhan AKARCA