Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

Dergi hakkında bilgi.

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.
  2. Yazı dosyası Microsoft Word Office programında Times New Roman 11 punto, 1 pt satır aralığıyla yazılmıştır.
  3. Yayım ilkelerini dikkatlice okuyup yazımı bu kurallar çerçevesinde hazırladım.
  4. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Dipnot ve kaynakça yazımında klasik yöntemi uyguladım.
  6. Dergi otomasyon sistemindeki kişisel bilgilerimi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurdum. Hakemlerin yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlaması için makale üzerine kişisel bilgilerimi yazmadım.
  7. Basım için görsel materyallerin 300 piksel veya üstü çözünürlüklü halini e-mail ile dergi yöntecilerine gönderdim.