Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin yayınına hakem raporları doğrultusunda editör ve yayın kurulu karar vermektedir. Dergiye gönderilen makale başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.Dergiye yollanacak makaleler Türkçe ya da İngilizce olabilir. Yazının uzunluğu 25 sayfayı aşmamalıdır. Aşağıda belirtilecek yazım kurallarına uymayan makaleler, yayın kurulu tarafından hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilecektir.

Dergiye gönderilecek çalışmalar, Microsoft Word ortamında Times New Roman karakteri kullanılarak, 12 punto ve 1.5 satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Sayfa yapısı A4 olmalı ve sayfanın marj ayarları “Üst, Alt, Sol ve Sağ= 2.5 cm.”, “Üst bilgi ve Alt bilgi=1.25 cm.” olarak tanımlanmalıdır. Sayfa numarası sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.Dergi yayın kuruluna gönderilen makalelerin başlangıcında mutlaka bir kapak sayfası yer almalıdır. Söz konusu sayfada yazar(lar)a ait aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- Makalenin başlığı,

- Yazar(lar)ın adı soyadı ve ünvanı,

- Anahtar Kelimeler ve JEL Kodları

- Yazar(lar)ın bağlı bulundukları kurum,

- Yazar(lar)ın iletişim bilgileri (Adres, telefon, ve e-posta)

- Çalışmada teşekkür edilen kişi ve / veya kurumlar ile ilgili notlar.Makalenin başlığı, büyük harflerle ve koyu renkli olacak şekilde sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Başlık içerikle uyumlu olmalıdır. Türkçe makaleler için başlığın İngilizcesi, İngilizce makaleler için de başlığın Türkçesi yazılmalıdır. Yazarların ad ve soyadları ile iletişim bilgileri de, sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Yazar sayısının birden fazla olması durumunda sorumlu yazar belirtilmelidir. Kapak sayfası makaleden ayrı olarak düzenlenmeli ve ayrı bir dosya olarak gönderilmelidirTablolar, şekiller ve varsa ekler kendi içlerinde numaralandırılmalı ve başlık verilmelidir. Formüller numaralandırılmalı ve numaralar parantez içerisinde sağ marjdan önceki kısımda yer almalıdır. Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalı, yatay çizgiler kullanılmalıdır.Makalelerde kaynaklara atıflar ve dip notlar için tercihen şu form önerilmektedir: Kaynaklar metin içerisinde parantezle (yazar soyadı, yayın yılı: sayfa ) şeklinde gösterilecektir. Örneğin, (Brown, 2001: 52). Açıklama notları ise numaralandırılarak sayfa altına değil, metin sonunda yararlanılan kaynaklardan önce yer alacaktır.Atıfta bulunulan tüm kaynaklar alfabetik sırayla ve Chicago stili temel alınarak kaynakçada gösterilmelidir.Makale için: Gunn, E. M. S., Ballard, S. C., and Devine, M. D. 1984. The Public Utility Regulatory Policies Act: Issues in Federal and State Implementation. Policy Studies Journal 13(2):353-364.Kitap için: Keeney, R. W. 1980. Siting Energy Facilities. Academic Press, New York.Derginin bir sayısında yazarın birden fazla ve art arda gelen sayılarda çalışması yayımlanamaz.