Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

ÖNKOŞUL:

İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, ‘Türkçe’ ve ‘İngilizce’ olarak iki dilde makale yayınlanmaktadır. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisine gönderilen yazıların daha önce her hangi bir yerde yayınlanmamış olması veya eş zamanlı olarak başka bir yayın organında değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca dergiye gönderilen makalenin telif hakkı İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi'ne aittir.

Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar. Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.

 

MAKALE GÖNDERME

Makaleninizi sisteme kayıt yaptırdıktan sonra online olarak gönderebilirsiniz.

HACİM

Makeleler 5000-8000 kelime arasında olmalıdır. Bu uzunluk sonnotları, referansları ve ekleri kapsamaktadır. Makale özet ve metinleri, Microsoft Word 6.0, Word 7.0 veya Word 97 belgeleri şeklinde Windows ortamında kullanılacak şekilde hazırlanacaktır, metinlerinin tamamı 11 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılacak ve satır aralığı 2 olacaktır

ÖZET

Makalenizin 150 kelimeyi aşmayacak bir özeti (Türkçe ve İngilizce) bulunmalı, ayrıca makale için 5 İngilizce 5 Türkçe anahtar sözcüğe yer verilmelidir ve özetler italik olarak yazılmalıdır. Özetin ilk cümleleri çalışmada kullanılan verileri, çalışmanın metodunu ve amacını içermelidir. Takip eden cümlelerde çalışmada ulaşılan önemli bulgular ve sonuçları ifade edilmelidir.

GİRİŞ

3-4 paragraflık bir giriş kısmında çalışmaya ilişkin özet bir tanımlama ve sözkonusu çalışmanın diğer çalışmalardan hangi noktalarda farklılaştığına ilişkin bilgiler verilmelidir. Bulgular ve sonuçlarıyla ilgili bilgi vermekten kaçınılmalıdır.

ARA BAŞLIKLAR

Yaklaşık her 2-3 sayfada bir alt başlık olmalı ve uzun paragraflardan kaçınılmalıdır. Başlıklar giriş bölümünden başlamak üzere numaralandırılabilir;
1.Giriş
2.
2.1.
2.2.
veya
numaralandırmadan sadece başlık olarak verilebilir. Bu durumda alt başlıklar italik olarak yazılmalıdır.

Giriş

Endüstri İlişkilerinde Yaşanan Dönüşümler

Dönüşüm Değişim Tartışmaları
Türkiye’deki Durum

Dönüşümlere Sebep Olan Parametreler

Makro etkenler
Mikro etkenler...


DİPNOT YÖNTEMİ

Metin İçerisinde

Metin içerisindeki atıflarda bilimsel (harvard) yöntem kullanılacaktır. Atıf bilgileri, yazarın soyadı, tarih, sayfa numarası (Keser, 2005:180) Şeklinde sıralanacaktır. İki yazarın bulunduğu durumlarda (Erdem ve Özen, 2003:55). İkiden fazla yazarın bulunması halinde ise (Mishel ve diğ., 2001:125) formatı kullanılacaktır.

Yazarlar önceki çalıþmalarına atıfta bulunmaları durumunda, gerek metin bölümünde gerekse referanslar bölümünde ‘—’ işareti kullanmalıdırlar.
Metin içerisinde birden fazla yapılan atıflar kronolojik olarak yapılmalıdır (Keser, 2005:184; Bozkurt, 2003:125).

Referans Bölümünde

Şenkal, Abdülkadir (2005), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, İstanbul: Alfa Basım Yayın, s.123

Solmuş, Tarık (2005), İş Yaşamında Travmalar: Cinsel Taciz Ve Duygusal Zorbalık/Taciz (Mobbing) İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 7:2, s. 5.

Sargut, Selami (2003), Kurumsal Alanlardaki Örgüt Yapılarının Oluşmasında  ve Ekonomik İşlemlerin Yürütülmesinde Güvenin Rolü, Sosyal Bilimlerde Güven içinde, Erdem, Ferda (derl.), Ankara:Vadi Yayınları, s.90

Erdem, Ferda ve Özen, Janset (2003),....

Mishel, Lawrance, Bernstein, Jared, Ahmet ve ....

AÇIKLAYICI NOTLAR

Açıklayıcı notlara makale sonunda yer verilmelidir. Atıflarda yer alan kısaltmaların açılımı için açıklayıcı notlar kullanılmalıdır (EF..)

TABLOLAR

Kompleks istatistiki tablolar metin sonunda yer almalı, metin içerisinde özet ve tanımlayıcı tablolara yer verilmelidir. Tablolar ve Şekiller sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekiller ayrı ayrı sayfalarda yer almalıdır.

SONUÇ

İki sayfadan uzun olmamalıdır. Bu bölümde elde edilen sonuçlar özet ifadelerle ve literatüre sağladıkları katkılar açısından ele alınmalıdır.